Heikki Aalto Turun yliopiston atk-keskus (uusi)
Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus (kokoonkutsuja)
Juhani Kuosmanen Kuopion yliopiston atk-keskus (uusi)
Osmo Laaksonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu (uusi)
Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen sairaala
Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Jukka Orajärvi Oulun teknillinen ammattikorkeakoulu (uusi)
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (uusi)
Jouko Saari Ilmatieteen laitos (uusi)
Raimo Salo Oulun yliopiston atk-keskus
Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus
Matti Taanonen Vaasan yliopiston atk-keskus (uusi)

Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:
 
Markku Suvanen Opetusministeriö
Markus Sadeniemi Funet
Klaus Lindberg Funet
Matti Ihamuotila Funet
Leif Laaksonen Funet