Funet-klubi / työvaliokunta	Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus 
    Petri Edelman Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu
    Jouko Matilainen Kuopion yliopiston atk-keskus
    Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen sairaala
    Stig-Göran Lindqvist Åbo Akademis datacentral
    Olli Mertanen Turun teknillinen ammattikorkeakoulu
    Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
    Kaisu Ranta Oulun yliopiston atk-keskus
    Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus

    Markku Suvanen Opetusministeriö
    Markus Sadeniemi CSC/Funet
    Klaus Lindberg CSC/Funet

Päivitetty 24.2.1997