FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika: 11.5.1999 klo 13.00-16.30

Paikka: Helsingin yliopisto, Teollisuuskatu 23, Helsinki

Läsnä
Heikki Aalto, Turun yliopiston atk-keskus
Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-osasto, puheenjohtaja
Juhani Kuosmanen, Kuopion yliopiston atk-keskus
Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri
Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu
Matti Taanonen, Vaasan yliopisto

Poissa:
Klaus Lindberg, CSC/FUNET
Jouko Saari, Ilmatieteen laitos
Raimo Salo, Oulun yliopiston atk-keskus

Asiantuntijat:
Markus Sadeniemi, CSC/FUNET
Markku Suvanen, Opetusministeriö

1. Kokouksen avaus

Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi.

2. Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista:

3.FUNETin talous ja näkymät

Markus Sadeniemi alusti. Hän totesi, että kotimaan kustannukset kasvaa 1999-2000 jonkin verran ja ulkomaan kustannukset aika lailla. Sen jälkeen toivottavasti kustannusten nousu todennäköisesti taittuu.
Kasvu olisi ennustetun vastaisesti 93% eikä 150%. Kasvuennustehan on perustunut 100% kasvuun.
Ensi vuodeksi tarvitaan lisää 8 mmk. Seuraavasta taulukosta selviää kustannusten kehitys vuosina 1998-2000:

vuosi yhteensä jäsenet OPM
1998 25.3 8.0 17.3
1999 31.0 13.0 18.0
2000 38.8 (18.3) (20.5)

Markku Suvanen arvioi, että opetusministeriön puolesta kuvatunkaltainen rahoitusmalli ehkä onnistuu.

Amerikan linjoille ollaan hankkimassa 2 x 155 megabyten linjaa.
Tampereen ja Turun linjat Otaniemestä on nopeutettava lähiaikoina (yhteensä tarvitaan n. 1 mmk.)
Ammattikorkeakoulujen tilannetta ja verkon rakennetta mietitään. Mietittävänä on se, että asennetaan ammattikorkeakouluille omat POP:t.

4. Laskutuskaava

Todettiin, että nykyinen laskutuskaava on voimassa kuluvan vuoden. Ensi vuodeksi on sovittu, että laskutuskaavaa kehitetään. Toisaalta, jos jäsenistö toteaa, että nykyinen on hyvä, on mahdollista jatkaa entisellä.

5. Sopimustilanne

Keskusteltiin sopimustilanteesta.

6. Palvelut

Keskusteltiin palveluista:

Edellä kuvatuista on tarkoitus keskustella FUNET-klubin kokouksessa

7. FUNET-klubin vuosikokous

FUNET-klubi vuosikokous päätettiin pitää 15.6.1999 klo 12.15-15.30 osoitteessa
Helsingin yliopisto, Teollisuuskatu 23., viides kerros, sali A516.
Työvaliokunta keskusteli kokouksen asialistasta. Asialistan tarkennus jatkuu sähköpostin avulla. Asialista ja kokouskutsu lähtee hyvissä ajoin jäsenille. Se tulee myös nähtävillä FUNET-klubin www-sivuille.

 
Lars Backström Vesa Laukkanen
puheenjohtaja sihteeri