FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika 15.9.1998 klo 10.30-15.30

Paikka CSC, Espoo

Läsnä Heikki Aalto, Turun yliopiston atk-keskus
Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-osasto, kokoonkutsuja
Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri
Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, saapui 11.50
Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu
Matti Taanonen, Vaasan yliopisto

Poissa:

Juhani Kuosmanen, Kuopion yliopiston atk-keskus
Jouko Saari, Ilmatieteen laitos
Raimo Salo, Oulun yliopiston atk-keskus

Asiantuntijoina:

Klaus Lindberg, CSC/FUNET, poistui 13.40
Markus Sadeniemi, CSC/FUNET

Markku Suvanen, Opetusministeriö

1. Kokouksen avaus

Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi.

2. Työvaliokunnan järjestäytyminen

Valittiin työvaliokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 1998-1999 Lars Backström ja sihteeriksi Vesa Laukkanen.

3. Laskutuskaava

Markus Sadeniemi alusti laskutuskaavaan liittyvistä asioista.

3. Budjettinäkymät 1999

Markku Suvanen esitteli vuoden 1999 budjettinäkymiä. OPM:lle on luvassa lisää 2,6% (669 mmk) lisää vuoteen 1998:aan verrattuna. Yliopisto-opetukselle ja tutkimukselle on tulossa niinikään 2,6% lisää. Tiede kokonaisuutena on suunnilleen kuitenkin ennallaan.

CSC-toiminnan rahoitus 1999 (mmk)

 

1998

1999

TULOT

   

Opm:n rah.

37

37

Tutk. Rah.

14

25

Siirto/säästö

11

2

Amk:t

2

3

Yhteensä

64

67

     

MENOT

   

Tiet.laskenta

20

20

FUNET

16

20

Hankinnat

12

10

Arv. säästö

-2

2

 

46

50

jää keh. hankkeille

14

17

 

4. FUNET-toiminnan katsaus 1999

Klaus Lindbergin katsaus

  1. NORDUNET2

Nordunet2 on pohjoismainen hanke, jolla vastataan Yhdysvalloissa vireillä olevaan Internet2-hankkeeseen ja pysytään kehityksessä mukana. Hankkeen takana on Nordunet, joka tekee yhteistyöstä Nordisk Ministerrådin kanssa (IT-policygroup).

Markus Sadeniemi on ollut mukana hanketta valmistelemassa ja tekemässä alustavia suunnitelmia ja papereita. Hanke on organisoitu siten, että on muodostettu johtoryhmä, jossa on edustus eri aloilta. Lisäksi haetaan projektipäällikköä, jolla olisi laaja-alainen kokemus ja näkemys alalta. Ehdotuksia otetaan vastaan.

Nykytilanne: IT-policygroup on tehnyt myönteisen päätöksen hankkeesta. Norja on tarjoutunut maksamaan hallinnolliset palvelukulut. Nordisk Ministerråd on varannut 350 000 DKK projektipäällikön kuluihin. Loput varat kerätään kansallisesti.

Ongelmia: Johtoryhmässä ei ole yliopistojen/tutkimuslaitosten edustajia. IT-policygroupin toiminta on kankeahkoa. Miten hankitaan kansallinen rahoitus? Löydetäänkö pätevä projektipäällikkö?

Sivujuonne: NORDUNETin kulut maksetaan nykyisin BKT:n suhteessa. Tanska on ehdottanut, että maksu muutettaisiin volyymiperustaiseksi. Tällöin Suomen osuus kasvaisi ja Tanskan vastaavasti pienenisi eli kustannukset kasvaisivat meillä.

6. Klubin toiminta kaudella 1998-1999

Listattiin asioita, joiden puitteissa toimintaa aktivoidaan

  1. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 20.11. klo 10.30-15.00.

 

Muistion vakuudeksi

 

Lars Backström Vesa Laukkanen

puheenjohtaja sihteeri