FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika 8.5.1998 klo 9.30-14.30

Paikka VTT, Espoo

Läsnä Heikki Aalto, Turun yliopiston atk-keskus

Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-keskus, kokoonkutsuja

Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri

Juhani Kuosmanen, Kuopion yliopiston atk-keskus

Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Jouko Saari, Ilmatieteen laitos

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Poissa:

Petri Edelman, Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Jukka Orajärvi, Oulun ammattikorkeakoulu

Raimo Salo, Oulun yliopiston atk-keskus

Asiantuntijoina:

Klaus Lindberg, CSC/FUNET

Markus Sadeniemi, CSC/FUNET

Markku Suvanen, Opetusministeriö

1. Kokouksen avaus

Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi. Muokattiin ja hyväksyttiin aiemmin jaettu esityslista.

2. Keskustelulista

Todettiin, että keskustelulistalle on viime kokouksen (1.4.1998) jälkeen tullut 10 uutta ilmoittaumista.

3. Laskutuskaava

Markus Sadeniemi oli valmistellut erilaisia laskutuskaavoja keskustelua varten. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Todettiin, että edellisessä kokouksessa esitetty liitäntäkapasiteetin pois jättäminen kaavasta on oikea ratkaisu. Opetusministeriön subventio kohdistuu yliopistoihin, korkeakouluihin ja

ammattikorkeakouluihin. Kaavaan ehdotetaan siis tulevaksi komponentit

Käytön volyymiin otetaan mukaan vuodeksi 1999 kuluvan vuoden helmi-huhtikuun käyttötilastot (määritellään satunnaisotoksella päiväajan käytöstä). 100:n prosentin kasvuraja on mukana eli minkään organisaation laskutus ei voi kasvaa enempää kuin kaksinkertaiseksi.

Edellä kuvatulla lailla hinnoitellaan palvelut vuoteen 2000 asti (ylimenokausi).

Mietittäväksi jää millä tavalla voitaisiin liikennemittauksiin myöhemmin ottaa mukaan multicast-liikenne ja/tai puhdas ATM-liikenne .

Suurasiakashinnoittelua mietittiin. Todettiin, että ei ole olemassa ainoaa oikeaa ratkaisua hinnoittelulle. Ylimenokauden jälkeen asiaa mietitään uudelleen.

Tämän hetken hinnoittelu perustuu oletukselle, että laskutus nousee keskimäärin ensi vuodeksi 50% ja seuraavalle vuodelle niinikään 50%.

Lars Backström esitteli erilaisen tavan laskutuksen jakamiseksi. Asia päätettiin jättää harkittavaksi ja edelleen selvitettäväksi.

4. FUNET-klubin kokous

Seuraava klubin kokous päätettiin pitää Tieteiden talon isossa salissa tiistaina 9.6.1998 klo 9.30-12.30. Asioina ovat ainakin

Sovittiin, että avataan keskustelu jäsenorganisaatioiden välille laskutuskaavasta ennen klubin kokousta. Klubin kokouskutsuun liitetään Markus Sadeniemen laskutuksen perustaksi tekemät taulukot ja muu taustatieto. Sen lisäksi samat taustat laitetaan klubin www-sivuille.

5. Sopimusluonnos

Markus Sadeniemi oli kommenttien perusteella parantanut edellisessä kokouksessa esiteltyä sopimusluonnosta. Todettiin, että sopimus on työvaliokunnan puolesta valmis käyttöön.

6. Tiedotusasiat

Klaus Lindberg kertoi, että Tietoverkkoinstituutissa tähän mennessä pidetyt kurssit ovat saaneet hyvät arvostelut. Periaatteena on ollut, että jäsenorganisaatiot voivat osallistua koulutukseen ja mahdollisesti vapaaksi jäävät paikat voidaan myydä vapaasti.

Muistion vakuudeksi

Lars Backström Vesa Laukkanen

puheenjohtaja sihteeri