FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika: 27.1.1998 klo 10.30 - 15.10 Paikka: Helsingin yliopisto,, atk-keskus Läsnä:

Jäseninä Heikki Aalto, Turun yliopiston atk-keskus Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-keskus, kokoonkutsuja Petri Edelman, Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu Jouko Matilainen, Kuopion yliopiston atk-keskus Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Jukka Orajärvi, Oulun ammattikorkeakoulu Jouko Saari, Ilmatieteen laitos Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu Poissa: Raimo Salo Oulun yliopiston atk-keskus Juhani Kuosmanen Kuopion yliopiston atk-keskus (Matilainen oli paikalla hänen sijaisenaan) Asiantuntijoina Markku Suvanen, Opetusministeriö Markus Sadeniemi, CSC/Funet Klaus Lindberg, CSC/Funet
1. Työvaliokunnan järjestäytyminen
Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi. Työvaliokunta valitsi keskuudestaan Lars Backströmin puheenjohtajaksi sekä Vesa Laukkasen sihteeriksi.
2. OPM:n työryhmän raportti ja lähetetyt kommentit
Opetusministeriön muistio 'FUNET:n palvelupolitiikka ja rahoitus 1997-2001' (28:97) oli pohjana Markku Suvasen esitykselle. Ydinkohdat muistiossa ovat: Opetusministeriölle on pyydettäessä tullut muutamia kommentteja muistiosta. Niissä, samoin kuin työvaliokunnan kommenteissa suhtaudutaan pääsääntöisesti myönteisesti muistion ydinkohtiin, Joitakin kommentteja:
3. Jatkovalmistelusuunnitelma ja Klubin osallistuminen siihen
Tekninen seurantajärjestelmä on rakenteilla. Sieltä saadaan mm. dataa organisaatioittain input ja output-liikenteestä. Seuranta on tarkoitus saada valmiiksi kevään aikana. Työvaliokunta kiirehti asiaa ja todettiin, että raportteja olisi hyvä saada luettavaksi jo maaliskuun aikana. Edelleen työvaliokunta mietti kuinka päätöksenteko kustannusten jaosta voitaisiin järjestää niin, että organisaatioiden päätöksenteosta vastaavat henkilöt todella olisivat päättämässä asiaa. Sovittiin, että FUNET lähettää kaikille jäsenorganisaatioille tiedustelun yhdyshenkilöistä, joita asiasta informoidaan. Tätä kautta organisaatiot voivat keskustella asiasta sisäisesti ennen kesäkuista Klubin kokousta ja kokouksessa on mahdollista asiasta päättää.
4. Käytössä olevat sisäiset liikenneseurannat
Alpo Mäkinen kertoi VTT:n sisäisestä liikenneseurannasta. VTT:llä liikennettä seurataan siten, että otetaan 1,5 kuukauden otos kerran vuodessa ja muodostetaan siitä luokitukset liikennemäärien perusteella. Luokittelujen perusteella laskutetaan asiakkaat (=VTT:n yksiköt). Jukka Orajärvi kertoi Oulun Teknillisen oppilaitoksen/Oulun ammattikorkeakoulun seurannasta. Jukka käsitteli seuraavia asioita:
5. FUNETin kuulumiset
Markus Sadeniemi kertoi FUNETin uutisia. Henkilöstössä on joitakin muutoksia, jäsenkunnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, lisääntyy hiljalleen. Rahoitusrakenne on keskustelun aiheena, perustoiminnat on vielä turvattu, mutta tulevaisuudessa korotuksia tulee. Ne kohdistuvat enemmän ns. muihin jäseniin, ei yliopistoihin eikä ammattikorkeakouluihin johtuen pyrkimyksestä kohdistaa opetusministeriön tuki vain näihin jäseniin. Nordunet-hanke: 155 Mbps-yhteys valmistuu pian, Suomessa valmistuu pian 2z34 Mbps-yhteys. Eurooppaan tulee TEN-34:n tiimoilta 34 Mbps-yhteys. TEN-155 / Quantum - hankkeissa neuvottelut jatkuvat. Pohjoismaiseen Internet2-hankkeeseen etsitään parhaillaan projektisuunnitelman tekijää. Klaus Lindberg kertoi, että uusia yhteyksiä on koekäytössä helmikuussa -98 ja tuotantokäytössä 1.3.1998. CSC on tehnyt sopimuksen HPY:n kanssa verkkovalvonnasta (ei operointia). Muitakin yhteishankkeita on viritteillä.
6. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset päätettiin pitää 1.4. ja 8.5.
7. Klubin keskustelulista
Sovittiin, että perustetaan keskustelulista FUNET-klubin jäsenorganisaatioille. FUNET valmistelee keskustelulistalle henkilöt kohdassa 3 mainitulla tavalla. Työvaliokunnan sihteeri ylläpitää jatkossa listan.
8. Tietoturvamuistio
Tietoturvaa miettinyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Ryhmä koostui yliopistojen edustajista. Muistion löytää osoitteesta: http://cc-www.oulu.fi/paasihteeri/news.htm
Vakuudeksi
Vesa Laukkanen, sihteeri
Funklubi@csc.fi