FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika:  29.1.1997 klo 12.00 - 16.30
Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi
Läsnä: Jäseninä
    Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-keskus, puheenjohtaja
    Petri Edelman, Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu
    Jouko Matilainen, Kuopion yliopiston atk-keskus
    Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri
    Stig-Göran Lindqvist, Åbo Akademis datacentral
    Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
    Kaisu Ranta, Oulun yliopiston atk-keskus
    Kristel Sarlin, Teknillisen korkeakoulun atk-keskus
    Asiantuntijoina
	Matti Ihamuotila, CSC
    Markku Suvanen, Opetusministeriö
    Markus Sadeniemi, CSC/Funet
    Klaus Lindberg, CSC/Funet

1. Tervetuloa

Puheenjohtaja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi.

2. FUNETin vuoden 1997 kuulumiset

Markus Sadeniemi selosti mm. CSC:n uudistunutta organisaatiota, 
henkilövaihdoksia ja Mainari-projektin nykytilaa. 

Klaus Lindberg kertoi mm. uusien teknologioiden käyttööoton
tilanteista, tilastoinnin kehittymisestä ja henkilövajauksesta 
mm. helpdesk-toiminnoissa.

Markku Suvanen kertoi opetusministeriön saavan lisärahoitusta 
tutkimukseen. Raha tulee kanavoituna valtionyhtiöiden myynnistä.

Työvaliokunta kiirehtii tärkeiden hankkeiden kiireellistä 
kartoittamista. Funetin on mahdollista osaltaan saada 
lisärahoitusta opetusministeriöltä em. tutkimuksen
'lisäpotista'. Tälläisiä hankkeita voisivat olla mm. 
runkoverkon parantaminen ja nopeiden verkkojen hankkeet.

3. Sopimus
Käytiin vilkasta keskustelua. Sovittiin, etta mahdolliset 
kommentit tulee olla Funetissa kahden viikon sisällä.

4. Point of presence-periaate 
Klaus Lindberg selosti. Nykyisistä FUNET-pisteistä 
5 jää pois (Kauhava, Kotka, Lahti, Mikkeli ja Seinäjoki). 
CSC/Funet/Klaus Lindberg neuvottelee järjestelyistä 
asianomaisten kanssa. Ajankohtana on syksy -97.

5. Tietotekniikan etiikka
Alpo Mäkinen alusti. VTT:ssä on tehty selvitystä aiheesta, 
mm. mitkä ovat toisaalta työntekijän ja toisaalta työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet. Kysymykset on helppo esittää, 
mutta vastaukset on vaikeasti löydettävissä. 
Yliopistojen atk-keskuksissa on myös tekeillä ja tehtykin 
selvityksiä aiheesta.
Todettiin, että organisaatiossa kannattaa laatia säännöt asiasta.

6. Tietoturvapolitiikka
Kaisu Ranta alusti. Hänen selvityksestään käy ilmi, että vain kahdella organisaatiolla
on tietoturvasuunnitelma. Sovittiin, että Oulun yliopisto on aloitteentekijänä
ja kerää jäseniä mukaan työryhmään.

7.Tekniset työryhmät
Keskusteltiin kannattaako asettaa työryhmiä kokemustenvaihtoa varten, esim.
mbone, ATM/LANE-tekniikka yms. Esillä oli myös sähköpostilistojen käyttö
ryhmätyöskentelyssä. Sovittiin, että sihteeri muistuttaa jasenia kahden viikon
kuluttua asiasta.

8. Kansainvälinen tilanne
Markus kertoi, että USAn liikenteen maksut on kasvussa. Aikaisemmin
saattoi tilanne olla, etta yhteyden kapasiteetin kasvaessa yksikköhinnat
saattoivat laskea, mutta nyt tilanne näyttää muuttuvan päinvastaiseen suuntaan.

9. WWW-sivut
Sihteeri kertoi, että sivut on tulossa. Sisältönä tulee olemaan
aluksi toiminta-ajatus, työvaliokunnan muistiot jne. Motto:
pieni on kaunista, eli tehdään yksinkertaiset sivut, sisällöltään
tärkeämmät kuin ulkoasultaan.

10. Seuraavat kokoukset
Funet-klubin seuraava kokous päätettiin pitää 4.6. klo 12.00 - 16.00.
Työvaliokunnan seuraava kokous on 6.5. klo 12.00 - 16.00. 
Paikat päätetään myöhemmin.

Vakuudeksi 

Vesa Laukkanen, sihteeri


Funklubi@csc.fi