FUNET-klubin työvaliokunnan ensimmäinen kokous

Aika:  25.9.1996 klo 13.00 - 17.00
Paikka: HY:n atk-keskuksen kokoushuone D509, Teollisuuskatu 23, Helsinki
Läsnä: Jäseninä
    Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus (kokoonkutsuja)
    Petri Edelman Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu
    Jouko Matilainen Kuopion yliopiston atk-keskus
    Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen sairaala
    Stig-Göran Lindqvist Åbo Akademis datacentral
    Olli Mertanen Turun teknillinen ammattikorkeakoulu
    Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
    Kaisu Ranta Oulun yliopiston atk-keskus
    Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus
    Asiantuntijoina
    Markku Suvanen Opetusministeriö
    Markus Sadeniemi CSC/Funet
    Klaus Lindberg CSC/Funet

1.
Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi. Kokoonkutsuja
totesi, että Jorma Kauranen Helsingin liiketalouden ja hallinnon
ammattikorkeakoulusta on kysynyt voiko työvaliokunnan toimintaan osallistua
hänen asemestaan Petri Edelman ja kokoonkutsuja oli hyväksynyt vaihdon.

2. 
FUNET-kuulumisia
Markus Sadeniemi selosti mm. henkilövaihdoksia, reititysongelmia, häiriöitä
kansainvälisessä liikenteessä, X.400-gw:n poistamista käytöstä sekä
ammattikorkeakoulujen "massaliittymisestä" aiheutunutta työruuhkaa.

3. 
Jäsenmaksut ja OPM:n rahoitus
Markku Suvanen selosti opetusministeriön linjauksia FUNET-tominnan
rahoituksen osalta. Jaettiin Markus Sadeniemen luonnokset kirjeiksi
jäsenille vuoden 1997 jäsenmaksuista sekä Klaus Lindbergin kirjoittama
muistio "FUNET-jäsenmaksut ja sen tarjoamat palvelut".
Opetusministeriön linjauksen mukaan ei oteta enää jäseneksi yrityksien
tutkimusosastoja ja kehoitetaan nykyisin jäsenenä olevat yrityksien
tutkimusosastot siirtymään kaupallisia internet-palveluja siirtymäkauden
jälkeen. Jäsenmaksuissa pyritään parempaan kustannusvastaavuuteen 
siten, että otetaan huomioon, että opetusministeriön rahoitus tulee
yliopistobudjetista. Ammattikorkeakoulut voivat saada jäsenmaksutukea
opetusministeriön budjetin toisesta kohdasta ja valtion laitokset omalta
ministeriöltään.

Työvaliokunta piti linjausta selventävänä. Yhteydet yritysten
tutkimusosastoihin eivät järjestelystä kärsi, koska yhdysliikenne
FICIXin ansiosta toimii hyvin.

4. 
Point of presence-periaate ja lisäliityntäpisteet
Klaus Lindberg selosti. OPM:n linjauksen perusteella on päädytty siihen,
että jokainen yliopisto muodostaa FUNETin PoP:n. Niitä on näin ollen 20
kappaletta. Muut jäsenet liittyvät sopivaan PoP:n omalla kustannuksellaan.
Jäsen voi saada lisäliitynnän toiseen PoP:iin lisämaksulla (20.000 mk/
vuosi). Tämä merkitsee, että nykyisistä FUNET-pisteistä 5 jää pois
(Kauhava, Kotka, Lahti, Mikkeli ja Seinäjoki). CSC/Funet neuvottelee
järjestelyistä asianomaisten kanssa.

5.FUNET-sopimusluonnos
Käytiin laaja keskustelu kesäkuussa FUNET-klubin perustavassa kokouksessa
jaetusta sopimusluonnoksesta. Sovittiin, että CSC/FUNET tekee uuden
luonnoksen, jonka kommentointiin työvaliokunnalla on kaksi viikkoa aikaa.
Tämän jälkeen CSC/FUNET viimeistelee sopimusmallia ja ryhtyy tekemään
sopimuksia jäsenorganisaatioiden kanssa. Tarkoitus on saada sopimusmalli
käyttöön syksyn aikana.

6. FUNET-tiedotus ja sähköpostilistojen käyttö
Todettiin, että FUNETilla on uusi sähköpostilista funadm-ilmo@csc.fi, jolla
ovat kaikki jotka ovat ilmoittautuneet FUNETin hallinollisiksi
yhteyshenkilöiksi. Kaikkiaan on saatu 66 hallinnollista vastuuhenkilöä,
mutta heistä vain 55 saavutetaan sähköpostilla. Tämä lista on tarkoitettu virallisia
ilmoituksia ja informaatiota varten. Tätä listaa voi myös FUNET-klubi
käyttää. Keskustelulista, johon jokainen hallinnollinen vastuuhenkilö voi
halutessaan liittyä, on myös tarkoitus perustaa.

Työvaliokunnan käyttöön perustetaan lista funklubi-tv@csc.fi.

Todettiin, että jäsenorganisaatioille on edelleen toivottavaa lähettää
CSC/FUNET:n vuosittainen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

7.Työvaliokunnan työskentely ja FUNET-klubin työskentely
Arvioitiin, että työvaliokunta voisi kokoontua fyysisesti pari kertaa
vuodessa (syyskuussa ja vuoden lopulla) ja koko klubi kerran vuodessa
(kesäkuussa).
Päätettiin, että seuraava työvaliokunnan kokous on 19.12. klo.12 alkaen
Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä.

Sovittiin, että Lars Backström toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja Vesa Laukkanen sihteerinä.

Todettiin, että OPM on tarjonnut klubille mahdollisuuden lähettää
edustajansa OPM:n asiantuntijaryhmän kokouksiin. Kristel Sarlin ilmoitti,
että asiantuntijaryhmä oli nimennyt hänet kontaktihenkilöksi FUNET-klubiin.
Sovittiin, että Kristel toimii normaalisti klubin edustajana
asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Sovittiin myöskin, että FUNET-klubille perustetaan oma web-sivu.

8. Muut asiat
Kaisu Ranta ehdotti, että klubi/Funet perustaisi eri palveluille tekniset
ryhmät. Esimerkkinä hän toi esille mbone-palvelun, johon monessa
yliopistossa parhaillaan tutustutaan ja tiedonvaihto ja keskustelu asiaa
harrastavien kesken olisi hyödyllistä. Käsittelyä jatketaan työvaliokunnan
listalla.

Markus Sadeniemi jakoi muistion FUNET-verkon kaupallisesta käytöstä.
Muistiota oli käsitelty OPM:n asiantuntijaryhmässä ja on tarkoitus 
lähettää jäsenille ohjeeksi. Sovittiin, että työvaliokunnalla on 2 viikkoa 
aikaa kommentoitiin.

Lars Backström