Funet-yhdistys

Pöytäkirja

Työvaliokunnan kokous

Aika: 1.6.2006 klo 16.00 - 16.15

Paikka: Helsingin yliopisto, Auditorio XV

Osanottajat:

Esa Aarnio, Turun yliopisto
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos
Tommi Kangasaho, DIAK
Ari Kekäläinen, Savonia amk
Kimmo Laaksonen, TKK
Kari Lamminaho, VTT
Pekka Linna, AMK IT-pääsihteeri
Tapani Liljavirta, Helsingin yo
Paavo Moilanen, Oulun yo
Jukka Orajärvi, Oulun seudun amk
Antero Pajari, Atk-pääsihteeri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jaakko Riihimaa, pj, Seinäjoen amk, puheenjohtaja
Miska Sulander, Jyväskylän yo 
Markku Suvanen, Opetusministeriö

Poissa:

Kuno Öhrman, Hanken

CSC:n edustajat:

Paavo Ahonen, sihteeri
Janne Kanner
Jari Miettinen

1. Työvaliokunnan järjestäytyminen

Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Riihimaa ja työvalokunnan sihteeriksi Paavo Ahonen.

2. Toimintasuunnitelma

Työvaliokunta merkitsi tiedoksi vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman.

3. Seuraava kokous

Työvaliokunnan seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 24.8.2006 klo 10.30 Opetusministeriössä, Meritullinkatu 1.

4. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti  kokouksen klo 16.15.