Funet-yhdistys

Työvaliokunnan kokous - Pöytäkirja

Aika: 21.3.2006 klo 9.00 -12.00

Paikka: Videokonferenssina

Osallistujat:

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen AMK, puheenjohtaja
Kimmo Laaksonen, TKK
Kari Lamminaho, VTT
Tapani Liljavirta, Helsingin yo
Paavo Moilanen, Oulun yo
Jukka Orajärvi, Oulun seudun amk
Antero Pajari, Lappeenrannan TKK (yliopistojen atk-pääsihteeri)
Timo Pitkäranta, Vaasan AMK, kohdat 4 - 11
Markku Suvanen, Opetusministeriö

Poissa:

Esa Aarnio, Turun yo
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos
Ari Kekäläinen, Savonia AMK
Miska Sulander, Jyväskylän yo
Kuno Öhrman, Hanken

CSC:n edustajat:

Paavo Ahonen, sihteeri
Pekka Linna
Jari Miettinen
Juha Oinonen
Arto Tuomi, kohta 8.g.

1. Kokouksen avaus, pj Jaakko Riihimaa

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on ollut kommentoitavana työvaliokunnan postituslistalla ja korjattu versio on luettavissa yhdistyksen sivuilla:
http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/tvk/TVK-20060131-pk.html

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin 


3. Katsaus Funet-verkon tilaan

- Kotimaan runkoverkko, ulkomaan kuulumiset, Juha Oinonen

4. Peruspalvelukatsaus, Jari Miettinen

- Palvelujen valvontasivu

    Asiakassivuille (info.funet.fi) on valmisteltu sivua (https://info.funet.fi/cgi-bin/funet-services-availability-gw), joka välittää Nagios-järjestelmästä lähes reaaliaikaista valvontatietoa eri palvelujen tilasta. Koeversiossa on mukana Newsread-palvelu ja Nic-tiedostopalvelin. Käyttäjiltä toivotaan palautetta sivun rakenteesta ja sisällöstä. Järjestelmää laajennetaan muihin palveluihin kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

- Videopalvelujen tilannekatsaus

    Keskustelussa todettiin VRVS:n olevan haastava työkalu loppukäyttäjälle ja toivottiin etäopetustilanteisiin soveltuvaa Skypen kaltaista helppokäyttöistä loppukäyttäjän työkalua. Skypen ongelmana on suljettu tekniikka, yhteensopimattomuus muihin järjestelmiin, rajoittuminen enintään viiden käyttäjän neuvotteluihin ja sovellusten jaon puuttuminen. 

5. Verkkovierailun periaatteet, Juha Oinonen

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että työryhmä Kanner, Jari Miettinen, Kekäläinen valmistelevat seuraavaan kokoukseen mennessä tarkennetun ohjeistuksen OpenSpark-tukiasemien kytkemisestä Funet-verkkoon.
Asian valmistelu on edelleen kesken. Kansainvälisen Eduroam-kokeilun pelisäännöt ovat valmistumassa ja kansallisessa ratkaisussa pyritään ottamaan ne huomioon.

Päätös: Työryhmä valmistelee muistion asiasta ja lähettää sen työvaliokunnan postituslistalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta.

6. Funet-laskutuksen kehittäminen (Juha Oinonen)

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että CSC valmistelee tammikuun 2006 loppuun mennessä pari vaihtoehtoista hinnoittelumallia. Mallit esitellään työvaliokunnan sähköpostilistalla ja niitä varautuvat kommentoimaan erityisesti maksutyöryhmän jäsenet: Pajari, Liljavirta ja Laaksonen yliopistojen kannalta, Riihimaa AMK-kentän kannalta ja Lamminaho tutkimuslaitosten kannalta. Ehdotus viedään Aapa-kokouksen ja Yliopistojen it-johtajien kokoukseen.

Juha Oinonen esitti, että vuoden 2007 maksut määräytyisivät kuluvan vuoden laskukaavan perusteella ja suurempi muutos maksuihin tulisi vasta verkkopäivityksen yhteydessä vuonna 2008. Ks. pdf-kalvot 7 - 10.

Aapa-kokouksen terveisinä todettiin, että Funet-yhteistyö koetaan tärkeänä ja maksuperusteiden muutoksiin on valmiutta. 

Yliopistojen IT-johtajat keskustelevat maksupolitiikasta 23.3. 

Tutkimuslaitosten osalta selvitetään mahdollisuutta saada rahoitusta verkkoyhteyksiin kunkin sektoriministeriön kautta.

Keskustelussa korostettiin, että Funet-yhteisön koossa pitämiseksi pienten yhteisöjen maksut eivät saisi nousta kohtuuttomiksi. Samoin vuosittaiset muutokset maksuissa tulee pitää kohtuullisina. Jäsenpohjaa voidaan laajentaa ja maksutuloa lisätä eriyttämällä opiskelija-asuntojen liittymät omiksi liittymikseen. 

Funetin maksut ovat vielä kilpailukykyisiä, jos otetaan huomioon verkkoliittymän lisäksi tulevat oheispalvelut.

Funet-maksujen ottamista esille OPM:n ja korkeakoulujen tavoite- ja tuloskeskustelussa ei pidetty realistisena. OPM:n osuuden säilyminen riippuu lähivuosien budjettikehyksistä.

Päätös: Juha Oinonen laatii yhteenvedon hinnoittelun kehittämisestä IT-johtajien kokouksen jälkeen ja lähettää sen työvaliokunnan sähköpostilistalle.

7. Mainonta jäsenliittymän www-sivulla (Tapani Liljavirta)

Helsingin yliopiston viestintäyksikön aiheeseen liittyvä aineisto on asiakassivuilla.

Keskustelussa todettiin, että säännöt kieltävät kaupallisen toiminnan, mutta toisaalta verkkoa voi käyttää kaikkiin yliopiston toimintoihin. Valtion tukemaa toimintaa ei voida käyttää kilpailun vääristämiseen.

Päätös: Katsottiin, etteivät käyttösäännöt aseta estettä pienimuotoiseen mainontaan asiakasorganisaatioiden www-sivuilla. Jos toiminta paisuu laajamittaiseksi ja vääristää kilpailua, harkitaan käyttösääntöjen tiukentamista.

8. Vuosikokouksen hyväksymän työlistan asiat

8.a Funetin tekninen päivä
- Yhteenveto teknisen päivän yhteydessä tehdystä kyselystä asiakasorganisaatioiden toimipisteistä sisältyi Juha Oinosen esitykseen.

- Teknisen päivän nauhoitetut esitykset ovat katseltavina mediapalvelimella.

8.b Kansainvälisen yhteistyön koordinointi

8.c Funet-yhteisön tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

8.d Työryhmien työn seuranta

8.e Funet-verkon palvelujen laadunseurannan kehittäminen

8.f WLAN-verkkovierailujen edistäminen
Ks. kohta 5

8.g Käyttäjäautentikoinnin sekä HAKA-infrastruktuurin ja sähköisen asioinnin edistäminen

    Arto Tuomi esitti katsauksen Haka-palvelun tilanteeseen. Esitys pdf-muodossa

8.h VideoFunet-hankkeen kehittymisen seuranta
Ks. kohta 4

8.i Funet-asiakaspohjan laajentaminen

8.j Valtionhallinnon tietoturvallisuustyön seuraaminen (VAHTI)

8.k Varayhteyksien kehittäminen
Ks. kohta 6.

8.l Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu liityntäyhteyksien kustannuksissa
Ks. kohta 6.

8.m Funet-laskutuksen kehittäminen
Ks. kohta 6.

9. Ilmoitusasiat

 

10. Seuraavat kokoukset

Torstaina 4.5.2006 klo 10.30 - 16.00 CSC:ssä, neuvotteluhuone Sessio

Funet-yhdistyksen vuosikokous 1.6.2006. Kokouspaikkana Life Science Centerin auditorio Espoon Keilaniemessä, mikäli se on vapaana. Varalla muu kokouspaikka pääkaupunkiseudulla.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.46