FUNET-yhdistys

 

Kokous maanantaina 6.10.2003 klo 10.00 -15.40.

 

 

Kokouspaikka: HY/ Teollisuuskatu 23, huone D509.

 

 

Kutsutut ja läsnäolijat:

 

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT

Kari Karlson, Ilmatieteen laitos

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Paavo Moilanen, Oulun yliopiston atk-keskus

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Kuno Öhrman, SHH

Niklas Sjösrtöm, Åbo Akademi

Tuomo Myllynen, TaY, yliopistojen atk-keskusten pääsihteeri

Timo Pitkäranta, Vaasan AMK

 

Asiantuntijat:

Markku Suvanen, Opetusministeriö

 

Markus Sadeniemi, CSC

Klaus Lindberg , CSC

Janne Kanner, CSC

Juha Oinonen, CSC

 

 

Käytiin aluksi asialista läpi, ja todettiin lisäyksenä verkon rakenne ja tietoturva kohtaan 9-l sekä aihe: ”nic.funet.fi” kohtaan 3 (kuulumiset) . Lisäksi vaihdettiin esityslistan kohtien 8. ja 9. järjestystä.

 

 

1) Työvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

 

Puheenjohtajaksi valittiin Lars Backström ja sihteeriksi Jaakko Riihimaa.

 

 

2) Ensi vuoden Funet-maksut (Sadeniemi)

 

Pekka Linna lähettänyt etukäteen materiaalit. Kustannukset pysyvät suunnilleen ennallaan. Nordunet halpenee budjetoidusta melko paljon, mutta on suunnilleen 2003 vuoden tasoa. Kotimaan kulut kasvavat jonkin verran.

 

maksut nousevat kuitenkin n. 8%, nousu johtuu siitä, että kuluneena kautena on syöty edellisvuoden säästöjä. Yo:t kasvattaneet liikennemääriään suhteessa enemmän kuin AMK:t.

 

Yhteenvetona todettiin, että joidenkin oalta korotukset voivat olla varsin reippaitakin, asuntolatoiminta näyttäisi olevan yksi syy tällaisiin nousuihin. Nousujen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, sillä niistä on informoitu etukäteen.

 

Tekijänoikeudellisen materiaalin jakeluun tulee kiinnittää huomiota (niin ettei sitä ole jakelussa). On myös mietittävä, miten tietoisuutta liikenteen kasvusta edelleen lisätään.

 

VPN-liikenteen käsittelyyn liittyvä ehdotus päätettiin käsitellä kokouksen kohdassa 8.

 

 

3. Kuulumiset

 

Funet (Oinonen)

 

Funet verkkoa päivitetään

Lokakuu: T320-asennus, Helsingin yliopisto, Nordunet-yhteys 2.5 ® 10Gbit/s, Nordunet Cisco ® Juniper. Suomen Ficix 622Mbit/s ATM siirtyy historiaan ® GbE. uusi laitteisto melko isotehoinen -> lämpö yms. asiat.

Marras-joulukuussa T320-asennus Otaniemeen, sijoituspaikassa huomioitaneen  CSC:n tuleva muutto. Lokakuussa muita pienempiä runkopäivityksiä.

 

Soneran runkoyhteyssopimus päättyy

-       irtisanotaan siten, että mahdollinen siirto kesällä 2004

-       kotimaiset yhteydet saatava kasvatetuksi 10 GB:n. Kasvuluvut nyt hankalasti ennakoitavissa, tilapäiskapasiteettia pyritään hankkimaan puitesopimuksena (esim. Gridejä varten). Todennäköisesti mennään usean toimittajan mallin suuntaan. Verkon valvontaa ei sidota yhteyshankintaan. Pohdittava myös hankitaanko kapasiteettia vai kuitua, kuidun hankinnassa tarvitaan myös VDM-osaamista. Olisi voitava vakuuttua siitä, että kilpailu toimii, jos operaattoriyhteistyöhön lähdetään.

 

CSC muuttaa

Uusista tiloista on tehty sopimus. 2005 uudet tilat käytössä, silloin tapahtuu laitteistojen siirto. Työmäärä muutossa useita henkilötyövuosia.

 

Muut asiat

- EU:n rahoittamat DEISA-,GN2- ym. ”Grid”-hankkeet, CSC eri tavoin mukaan

- IPv6-tehtävät (6NET, Ficora, IETF, Nordunet)

- uudet palvelut: Public access roaming, VoIP-selvitystä meneillään

- kouluverkkojen selvittäminen -> OpM

- laadunseurannan ja raportoinnin kehittäminen

- (Kanner) varapostipalveluun tulossa sääntöjen tiukentaminen, koska kuorma kasvanut 10-kertaiseksi viruskäsittelyn takia. Asia tulee listalle, kun se on valmisteltu.

- (Lindberg) nic.funet.fi FTP-palvelin on ollut n. 15 vuotta käytössä. Sen palvelukuvaa tullaan muuttamaan, ja palvelun tarpeellista laajuutta mietitään.

 

Kouluverkkojen osalta todettiin (Suvanen), ettei OpM ole ollut asiassa aktiivinen. Muussa keskustelussa todettiin, että CSC on esittämässä osana tavoite- ja tulossopimustaan asian selvittämistä. EU:ssa on malleja, joissa kouluverkot yhdistetty akateemisiin verkkoihin (esim. Portugal). Jollain tavalla kouluverkkojen tuloon on varauduttava. Päätettiin lisätä aihe työvaliokunnan listalle.

 

Laadunseurannan ja raportoinnin kehittämistä todettiin käsiteltävän tarkemmin asialistan kohdassa viisi (5).

 

 

 

NORDUnet(Lindberg): Nopeutus 10 GB.n asteittain järjestyksessä, Ruotsi, Suomi&Norja, Tanska. Yhteys Geant:n nopeutetaan. KHT Ruotsissa muuttaa tammikuussa 2004, katkoja ei tn. kuitenkaan ole odotettavissa.

 

Geant(Suvanen): Geant’n 2005 alkaen isompi päivitys tutkimuksen 6. puiteohjelman turvin. Rahoitusta on yhteensä n. 300 milj Eur (josta 50% tekniikkaan, 50% Grid-hankkeisiin). Tarjouskierros on juuri päättynyt, ongelmana suuret eri valtioiden väliset hintaerot, erityisesti Itäeuroopan hinnat ovat korkeita. Geant on ilmoittanut ottavansa 10 GB-yhteydet käyttöön vuoden 2004 alussa. Kyseessä ovat maiden tai verkkojen, kuten esim. Nordunetin, liitäntäyhteyksien (access) nopeudet Geant-verkkoon (Geantin keskeiset runkoyhteydet ovat toimineet 10 Gbit/s nopeudella jo alusta lähtien). Eri maita on jo aiemminkin liitetty 10 Gbit/s nopeudella.

 

Terena (Sadeniemi): vuosittainen Terena Compedium, www.terena.nl/compedium -tilastokirja julkaistu, nähtävänä myös verkossa

 

Sähköpostit ja virushyökkäykset (Sarlin): Pieni työryhmä on parhaillaan miettimässä: ”Mitä yksittäisesää yo:ssa voidaan tehdä, kun hyökkäys on päällä?” Ristiriitaa lainsäädännössä, palvelujen ylläpitovelvoite vs. yksityisyyden suoja. Yleinen mielipide on, että radikaaleihinkin toimenpiteisiin on voitava ryhtyä. Aloite rehtorien neuvostolle on lähdössä.

 

Pohdittiin, mitä VAHDIn ohjeita pitäisi päivittää? Todettiin, että asia pitäisi esittää samalla myös AMK:n rehtorien neuvostolle. Asia viedään myös tavalla tai toisella Aapa-kokouksen käsittelyyn.

 

 

4. Verkkotunnus-politiikka

   - Onko tarvetta Funet-yhteisössä tarkentaa linjauksia 1.9.2003 tapahtuneen domainnimien vapautuksen johdosta?

 

Kannerin mukaan oli havaittavissa selvä piikki nimipalvelussa, kun käytäntö vapautui. Nimipalvelun oppimisessa oli pientä hässäkkää, Viestintävirasto myös unohti tiedottaa asiasta. VV hyväksyy jatkossa anomukset vasta, kun DNS:t ovat kunnossa.

 

Pohdittiin asiaa, mm. montako päätason verkkotunnusta tulisi olla, ja tulisiko oll ajokin erityinen akateeminen domain.

 

Todettiin, että ohjeistusta on syytä selventää. Se tehdään Funetissa, ja tuodaan työvaliokunnalle kommentoitavaksi.

 

Rinnakkaisdomainin olisi oltava määritelty käänteisnimipalvelussa, että kohdentaminen onnistuu.

 

Alustavana ehdotuksena oli, että vanha suositus olisi voimassa lisäyksellä, että ”Funet tarjoaa sekundääriDNS:n vain yhdelle tai kahdelle domainille”.

 

5. Funet-palvelun raportointi

 

Sadeniemi esitteli asiaa, koska Pekka Linna ei ollut paikalla.

 

Keskusteltiin siitä, mitä asioita tulisi kehittää (ks. kohta 9 g).

 

Sovittiin, että Linna laittaa ajatuksia verkkoon kommentoitavaksi ennen seuraavaa kokousta. Jäsenistön tulisi miettiä laatuindikaattoreita.

 

Oinonen totesi, että im.funet.fi tarjoaa organisaatiokohtaisia laatutietoja. Niiden pohjalta voisi miettiä, mitä puuttuu. Info.funet.fi –palvelusta löytyy myös linkki tilasto.funet.fi –palveluun ja useisiin muihin kohteisiin, jotka voisivat liittyä laadun mittaamiseen.

 

Todettiin, että työvaliokunta tarkistaa omat tietonsa ja pohtii parannusehdotuksia. Työvaliokunta todettiin myös erääksi laadun seurannan foorumiksi.

 

Volyymin kasvuun liittyen keskusteltiin siitä, voitaisiinko volyymin poikkeavuuksista saada toteutetuksi automaattinen huomautus. Oinosen mukaan asiaan voitaisiin kokeilla.

 

 

6. Palvelinvarmenne (Kanner)

 

tavoitteena on kevyt alkuvaiheen byrokratia. Varmenteen haku tulisi saada nopeaksi ja joustavaksi. Juurivarmenteiden tulisi olla valmiina selaimissa. Edelleen tarvittaisiin joustava laskutuskäytäntö ja edullinen hinta.

 

Varmennetoimittajia on haastateltu (VRK, Sonera, Eurotrust/Verisign, Thawte).

 

Ehdotettiin, että Funet nimeää asiaa varten erityisen työryhmän lokakuussa 2003. Asiasta tehtäisiin kartoitus marras-joulukuussa 2003. Puitesopimusta varten pidettäisiin tarjouskilpailu joulu-tammikuussa, ja asia olisi valmiina maaliskuussa 2004.

 

Arvio kustannuksista olisi tämän hetken tiedon mukaan n. 200 eur/varmenne/vuosi.

 

Työryhmä päätettiin muodostaa seuraavasti:

 

HY -> Lasse nimeää henkilön; TKK -> Sami O. Koskinen (rajoitetussa määrin); CSC -> Mikael Linden; VTT -> Eino Savola hankkii henkilön.

 

Muistio kirjallisessa muodossa siitä, mitä tullaan hakemaan. Kommentit siitä Kannerille.

 

7. Sähköpostilistat ja www-sivu

 

Pekka Linna ei paikalla, asia jätetään Pekan edelleen valmisteltavaksi.

 

Oinonen on tehnyt kesällä päivityksen webiin ”Funet-klubi -> Funet-yhdistys”.

 

 

8. Seuraavat kokoukset

 

Päätettiin pitää seuraavat työvaliokunnan kokoukset:

tiistaina 2.12.03 klo 9 - 12 videoneuvottelu

tiistaina 3.2.04 klo 9 - 12 videoneuvottelu

tiistaina 30.3.04 klo 9 - 12 videoneuvottelu

perjantaina 7.5.04 koko päivän kokous Helsingissä

 

Vuosikokous keskiviikkona 2.6.04 Hankenilla.

 

Videoneuvotteluissa käytetään H323-protokollaa ja HY:n siltaa. Toivotaan, ettei kenelläkään ole käytössä Netmeeting-ohjelmaa aiempien huonojen kokemusten takia.

 

 

 

9. Toimintakauden tehtävät

 

a) Avustaa CSC:tä teknisten päivien ohjelmasuunnittelussa

-         aloitteet CSC:ltä, työvaliokunta kommentoi

-         Pekka Linna suunnitteluvastuussa

 

b) Kansainvälisen yhteistyön koordinointi

-         lähinnä tilanteen seurantaa

-         aktiivista toimintaa peräänkuulutettu (Terena, NORDUnet)

-         tiedon välitystä Funetista ulospäin ja koordinointia niin, että kv-asiat ovat esillä

-         jäsenistön aktivointia esim. Terenan suuntaan

 

c) roskapostiohje

- vuosikokouksessa 2003 pidettiin asiaa koskeva esitelmä

-         virustyöryhmä (Sarlin) käsittelee myös roskapostia, sen työstä voi löytyä aineksia, joita työvaliokunta voisi täydentää

 

d) varmenneasiat

-         toimenpiteistä sovittu kokouksen kohdassa 6.

 

e) Funet-yhteisön tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

-         toimintakauden varrella, reagoidaan tarvittaessa, ei luetteloida etukäteen

 

f) Työryhmien työn seuranta

-         raportointi työryhmistä

-         kaivetaan lista työryhmistä esille (Riihimaa) ja lähetetään päivitystä varten työvaliokunnan listalle

 

e) Funet-verkon palvelujen seuraaminen ja laadunseurannan kehittäminen

-         käytiin läpi kokouksen kohdassa 5.

 

h) liikenteen kasvun hillitseminen ja VPN-problematiikka

-         viime kauden työryhmän työ löytyy osoitteesta info.funet.fi

-         tutkitaan, miten työryhmän työtä jatketaan saavutettujen tulosten perusteella

-         ehdotuksina keskusteluaiheiksi mm. kotikäyttö/asuntolat, liikenteen segmentoiniin jatkaminen, laittomuuksien välttäminen, parhaiden käytäntöjen kerääminen jäsensivustoon nähtäville

-         aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa.

-         VPN -> millainen politiikka tulisi toteuttaa VPN:n luonnissa?. Esim. Kuopiossa mietitään asiaa juuri parhaillaan.

Riihimaa poistui n. 14:50

-

 

i) Verkkovierailut ja autentikointi

Käytiin keskustelua verkkovierailujen tilanteesta: Turussa Sparknet, Oulussa Radius autentikointi, Vaasassa PCWN. FUNET on koordinoimassa RADIUS-hanketta, mutta hallinnolliset paperit ja sopimukset puuttuvat.

 

Tampere ja Vaasa ovat pilottina HAKA:ssa. Juha Oinonen CSC + Tampereen porukka kokoontuvat Vaasaan pe 31.10.2003.

 

Tiedot WLAN autentikointi ym. projekteista pyydetään toimittamaan Oinoselle.

 

j) Videoneuvottelukäytäntöjen kehittämisen seuranta

 

Todettiin työvalioklunnan pitäneen videokokouksia hyvällä menestyksellä.

Oinosen mukaan ohjeistusta löytyy osoitteesta tv.funet.fi  Alle 2 vuotta vanhat laitteistot käytännössä ok, ei Netmeeting. Joitakin katkoja yhteyksissä ollut (esim. Seinäjoen yhteydessä). Videoryhmästä pyydetään asiantuntija seuraavaan kokoukseen

 

k) Kannanotot

 

- Hallituskauden vaihtuessa kehittämisohjelma/suunnitelma uusitaan

- OPM:n sivuilla nähtävillä, saa kommentoida Markku Suvasen kautta

 

l) Verkon rakenne ja tietoturva

Tärkeinä asioina mm.

- Lindberg: rajapinnat, asiakkaat ja FUNET -> vahti 1/2002

- FUNET-verkon liitäntäpisteet ja fyysinen tietoturva

- Asiaan palataan parin kokouksen päästä

-

m) Kouluverkko

- OPM :ltä tullut toimeksianto CSC:lle selvityksen tekemisesta, FK kommentoi ja keskustelee kun materiaalia tulee

 

 

10. Kokouksen päättäminen

 

Sihteerinä kohdissa 9 i – m toimi Timo Pitkäranta Riihimaan poissaollessa.

Seuraava kokous pidetään videokokouksena kohdan 8. mukaisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Jaakko Riihimaa

sihteeri