FUNET-klubi

 

Kokous 14.5.2003 klo 10.10 – 14.15.

 

Kokouspaikka: Helsingin Yliopisto, Teollisuuskadun tilat.

Pöytäkirjan hyväksymätön luonnos

 

Kutsutut ja läsnäolijat:

 

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT

Kari Karlson, Ilmatieteen laitos (poissa)

Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu (poissa)

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (poissa)

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (poissa)

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Paavo Moilanen, Oulun yliopiston atk-keskus (poissa)

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus

Kuno Öhrman, SHH (poissa)

 

Asiantuntijat:

Markku Suvanen, Opetusministeriö

Markus Sadeniemi, CSC

Juha Oinonen, CSC

Pekka Linna, CSC (poissa)

 

 

1.      Edellinen kokous

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

Todettiin, että pöytäkirjoihin kuuluvat liitteet laitetaan esille www-sivuille omina linkkeinään, koska saadun palautteen perusteella joitakin materiaaleja on ollut hankala löytää.

 

Lisätään asialistaan kohdaksi 2.5. SPAM-postia/virustorjuntaa sekä sisällöntarkistusta koskeva kohta.

 

 

2.      Vuosikokouksen valmistelu

 

Todettiin, että vuosikokoukseen liittyvät dokumentit on luvattu toimittaa 2.6.03 mennessä klubin www-sivuille. Käytiin läpi vuosikokousasiat seuraavan alajaottelun mukaisena:

 

2.1.Palvelin- ja palveluvarmennepolitiikka (Oinonen ja Kanner)
Vaihtoehtoja sinänsä on monenlaisia, kokemuksia ja ideoita on mm. HY:n projektista ja TKK:n varmennekäytöstä. Tarvitaan lyhyt toiminnallisuuden kuvaus, josta selviää miten olisi toimittava, että päästään haluttuun lopputulokseen. Päätettiin tuoda asia vuosikokoukseen. Oinonen on keskustellut esittelystä Kannerin kanssa, joka laatii vuosikokoukselle asiasta esityksen.

 

2.2.Nordunet3-ohjelmaehdotus ja internet-tutkimuksen rahoitus (Sadeniemi ja Riihimaa)
Käytiin läpi Internet-tutkimusta koskeva kannanotto. Riihimaa tekee siihen keskustelun pohjalta muutamia muutoksia, jonka jälkeen se laitetaan työvaliokunnan kommentteja varten postilistalle ennen vuosikokouskutsua. Aikatauluna se, että seuraava versio olisi valmiina 26.5. alkavalla viikolla, jonka jälkeen parin päivän kommentointi listan kautta. Kohderyhmänä paperille ovat rahoittajatahot kuten OpM, Tekes, Akatemia sekä korkeakoulut ja yliopistot. Tarjotaan kannanottona vuosikokoukselle siten, että esitellään myös Nordunet3-osuus.

 

2.3.Käyttöehtojen tarkentaminen ja liikenteen rajoituskeinot (Sarlin)
Kristel esittelee työryhmänsä työn tähänastisia tuloksia, tavoitteena on saada kannanotto vuosikokouksen. Samaan kohtaan liitetään Orajärven dokumentin esittely "Internet-liikenteen rajoittamisen keinoja FUNETin asiakkaan näkökulmasta". Aikataulu sama kuin edellisessä kohdassa.

 

2.4.Varayhteysasia (Oinonen)
Varayhteyksiä on kokeiltu. Laaditut kolme mallia ovat olleet nähtävillä asiakassivuilla jo jonkin aikaa. Oinonen esittelee asian vuosikokouksessa.

 

 

2.5.SPAM/virustorjunta/sisällöntarkistus

 

SPAM ja virustorjunta ovat olleet jo aiemmin työvaliokunnan listalla käsiteltävänä. Keskusteltiin näiden eroista sekä sisällöntarkistukseen yleensä liittyvistä ongelmista. Erityisesti SPAM-torjunnasta haluttaisiin ohjeistuksia. Pyritään järjestämään vuosikokoukseen asiaa valottava esitys ja otetaan aihe ensi toimintakauden työlistalle. Ehdotettiin vuosikokouksen esityksen pitäjäksi Kamal Arankia SEC-ryhmästä.

 

2.6.Funet-katsaus

Sadeniemi ja Oinonen pitävät FUNET-katsauksen perinteiseen tapaan. Aiheina Terena ja Nordunet3 (kv-osuudessa), kustannuskehitys, runkoreititinten vaihtosuunnitelmat, käytettävyystilasto ja IPv6.

 

2.7.Opetusministeriön puheenvuoro
Markku Suvanen järjestelee OpM:n puheenvuoron, pitäjäksi ehdotettiin Sakari Karjalaista. Aiheena olisi uuden hallituskauden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma ja sen liittyminen Funetin toimintaan. Tärkeä on myös budjetti ja siihen tulevat Funetiin kohdistuvat varat ja niiden riittävyys.

 

2.8.Vuosikokousasiat
- Työvaliokunnan toimintaraportti -> Riihimaa laatii, tulee työvaliokunnan postilistalle lausuntoa varten.
- Kannanotot -> todettiin kannanottoina Nordunet3/Internet-tutkimus edellisen kohdan 2.2. mukaisena, palvelinvarmenneasia kohdan 2.1 mukaisena, sekä mahdollisesti käyttöehtojen tarkentaminen kohdan 2.3 mukaisena.
- Toimintakauden 2003/2004 tehtävät -> Käytiin keskustelu tarpeellisista tehtävistä. Riihimaa laatii lopullisen ehdotuksen, tulee työvaliokunnan postilistalle lausuntoa varten.
- Työvaliokunta kaudeksi 2003/2004 -> ehdotukset jäseniksi Lasselle hyvissä ajoin ennen kokousta, Lasse laittaa pyynnön kokousmateriaalien ja –kutsun postituksen yhteydessä.
- Muut asiat -> Videoyhteyttä vuosikokoukseen ei tarjota tänä vuonna.

 

2.9.Muut asiat

Vuosikokoukselle tehdään esitys Funet-klubin nimen muuttamisesta FUNET-yhdistykseksi.

 

2.10 Kokouskutsu

Lasse hoitaa kokouskutsun. Esitetään vuosikokoukselle, että jatkossa vuosikokouskutsu lähetetään vain sähköpostilla (aiemmin e-mail ja posti). Vielä tänä vuonna kutsu lähtee myös postissa, mutta liitteet ovat nähtävissä vain klubin www-sivuilla.

 

 

3.      Kuulumisia

3.1.Funet

Oinonen kertoi aktiivilaitepäivityksen tilanteesta. Tekeillä on hankinta, joka koskee tehokkaita 10 GE runkoreititinlaitteita. Tarjouspyyntöaika päättyy 26.5. Hinnat ovat kalliita, ja joka tapauksessa päivitystä vaiheistetaan. Paineet päivitykseen tulevat Nordunetista, joka on vuoden lopussa tuomassa 10 GE-yhteyksiä. Pääkaupunkiseudulla on päivitystarvetta, koska nykykytkentäkapasiteetti on käytössä.

 

Myös todettiin Soneran yhteyssopimuksen päättyvän helmikuussa 2004. Valmiutta ja kiinnostusta jatkoon on osoitettu eri tahoilta. Funetin kehittäminen on otettu huomioon OpM:n TTS:ssä ja asia on mennyt myös kehyskeskusteluun, mutta vielä ei rahoitustilanne ole selkeä.

 

Tekniseltä kannalta on huomioitava lambda- ja grid-asioiden kehittyminen.

 

 

3.2.Kansainväliset yhteistyötahot

Nordunetissa on jotain aktiviteettia IPv6:n suhteen, muuten ei mitään mainittavaa.

 

Sixnetissä on aloite Network of Exellence hankkeen käynnistämiseksi, siitä tarkempaa tietoa Klaus Lindbergiltä.

 

Terenan vuosikokous viikolla 21 Kroatiassa Zagrebissa. David Williams joutuu jättämään kahden kauden jälkeen paikkansa, Ranskasta tullut keskustelua pj:n vaihtamisesta. Jotkut näkevät myös DANTEn Terenan sijasta tarpeellisempana. Vuosikokouksen jälkeen tarkennetaan tietoja.

 

Nordunet-kongressi Reykjavikissa 24-27.8.03, ilmoittautuminen sinne on alkanut.

 

 

3.3.Haka-tilanne

HAKA-projektit on valittu, niitä on kolme (Tampereen tekn. yo, Helsingin yo, Kuopion AMK).

 

Käyttäjäkoulu on aloittamassa kesäkuun alussa. Osallistujia on tullut sen verran runsaasti, että heidät on jaettu kahteen ryhmään. Toisessa yliopistojen, toisessa AMK:n edustajat.

 

Tilanteesta löytyy tekstiä Funet-sivuston middleware-kohdasta.

 

 

4.      Tiedoksi
Ei varsinaista muuta tiedotettavaa.

 

 

5.      Muuta

Todettiin, että Funet-sivuille on toteutettu weathermap-palvelu. Keskusteltiin palvelun kehittämismahdollisuuksista. Missä määrin ja miten tarkasti halutaan nähdä, ja miten julkisena karttaa voisi esitellä?

 

Todettiin, että historiatieto voisi olla julkista, muu laitettaisiin jatkossa info.funet.fi:n –sivujen alle.

 

Seuraava kokoontuminen on vuosikokous. Aika on tiistai 10.6.2003 klo 12:00 - 15:45, paikka Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiankatu 22,
auditorium Futurum.6. Kokouksen päätös

     Kokous päättyi  klo 14.15.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Jaakko Riihimaa

sihteeri