FUNET-klubi

 

Kokous 27.3.2003 klo 9.00 -12.00.

 

Kokouspaikka: Videoneuvotteluna.

 

Kutsutut ja läsnäolijat:

 

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT (poissa)

Kari Karlson, Ilmatieteen laitos (poissa)

Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu (poissa)

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (poissa)

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (poissa)

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Paavo Moilanen, Oulun yliopiston atk-keskus

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus

Kuno Öhrman, SHH

 

Asiantuntijat:

 

Markku Suvanen, Opetusministeriö (poissa)

Markus Sadeniemi, CSC

Juha Oinonen, CSC

Pekka Linna, CSC (paikalla kohdasta 2. eteenpäin)

 

 

1. Edellinen kokous

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (kommentit ja korjausesitykset saatu etukäteen sähköpostilla)

 

 

2. Tiedoksi

2.1. Sähköisen asioinnin pilotointi

Yliopisto- ja AMK-puolella haku pilotteihin 31.03.03 mennessä. HAKA tiedottaa asiasta.

 

2.2. TKK:n varmennepolitiikka

Kristel lähettänyt luonnokset tiedoksi, viimeistellyt paperit eivät ole vielä valmiit.

 

Seuraavaan kokoukseen asia listalle harkittavaksi ajatellen vuosikokousta, myös palvelinvarmenteiden osalta (Oinonen & Kanner / CSC)

 

 

2.3. Sec-ryhmän tiedottaminen (Kristel)

Ryhmälle toimitettu tunnus/salasana –pari ei ole toiminut, vaikka Kristelin kokeilussa ollut ok. Kristel toimittaa salasanat ja tunnukset.

 

 

3. Nordunet3-ohjelmaehdotus

 

Keskusteltiin asiasta lausuntoluonnoksen pohjalta. Leif Laaksonen edustaa Suomea annetun toimeksiannon koordinaatioyksikössä. Lausunnosta tarkoitus saada Leifille evästystä.

 

Keskustelusta poimittuja tärkeitä näkökohtia:

-         on huolestuttavaa, ettei uusien ”Internet-kokeilujen” tyyppiseen kehitys- ja tutkimustoimintaan ole varsinaista rahoittajaa

-         Nordunet 3-ehdotuksen kannalta voi tuottaa ongelmia, kun ei selkeitä kansallisia rahoittajia

-         Nordunet A/S on käsitellyt ehdotusta. Valmiudet erilliseen testiverkkoon, kansallisilla verkoilla valmiutta olla NcoE:ssa mukana.

-         Tärkeintä olisi, että kehityshankkeisiin olisi henkilöresursseja, niin että kehityshankkeisiin voitaisiin mielekkäällä tavalla osallistua. Nämä voisivat olla myös suoraan korkeakouluista, Funet voisi luoda kontakteja.

-         Pienehköt, tärkeiksi koetut hankkeet keskeisiä, eivät mammuttimaiset kehittämisohjelmat.

-         Toisaalta kehitys voi kulkea hanketoiminnan suuntaan. Esim. Suomen akatemia harkitsee infrapainottunutta ohjelmaa. Tekesillä ei suoraan tällaisia ohjelmia, ei ainakaan kansainvälisesti tarkastellen.

-         Funet/Nordunet voidaan kokea myös pelkäksi verkon ylläpidoksi (esim. akatemian reaktio), tästä näkökulmasta kehittämispainotusta ja –tarpeita olisi tuotava esille

 

Keskustelun tiivistelmänä:

a)      mitä Funet-klubi voi tehdä puuttuvat Internet-tutkimuksen turvaamiseksi?

b)      mikä on työvaliokunnan käsitys ja millainen lausuma asiasta laaditaan?

 

Sovittiin, että:

Markus ja Jaakko valmistelevat rahoitusasiaan liittyvää lausumaa.

 

Kristel osallistuu ATR:n kokoukseen, jossa läsnä mm. akatemian ja Tekesin edustajat, hän tuo asiaa siellä esille ja tiedottaa Markuksella ja Jaakolle.

 

Asiasta valmistellaan kesäkuuksi kannanotto, jonka luonnosta käsitellään seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

 

Nykyisen tekstin ensisijainen tarkoitus on antaa Leifille työvaliokunnan käsitys asiasta. Lasse muotoilee tekstiä nyt käydyn keskustelun perusteella ja toimittaa sen Leifille ja työvaliokunnalle.

 

Seuraavassa kokouksessa katsotaan, niputetaanko tekstit kannanotoksi vai jääkö työvaliokunnan dokumentiksi.

 

 

4. SPAM- ja virustorjunta

 

Asia on ollut esillä atk-johtajien kokouksessa (25.3) ja AAPA kokouksessa sekä AAPA:n postilistalla.

 

Viruspuolella kanta on melko selkeä, se tulee olla jokaisella itsellä omassa hoidossa.

 

Spam:n suhteen kanta ei ole selkiytynyt. Todettiin, että yhteislisenssi ja yhteinen ohjeistus voisi olla realistinen, mutta itse torjunta pitäisi hoitaa paikallisesti, koska spammia tulee niin paljon.

 

Ohjelmista SpamAssassin on ollut muutamissa paikoissa käytössä (mm. TKK) ja kokemukset ovat siitä olleet hyviä.

 

Pohdittiin atk-pääsihteerin kytkemistä asiaan.

 

Sovittiin, että asian pohtimista jatketaan. Pääsihteeri voisi toimia asiassa linkkihenkilönä yo:n suuntaan ja Jaakko AAPA-ryhmään.

 

 

5. Käyttöehtojen tarkentaminen

 

Kristel esitteli aloittaneet työryhmän ajatuksia. Kahtalainen lähestymistapa: Toisaalta sen määrittelyä, mitä ei saa tehdä ja toisaalta rajoittamiseen liittyvät asiat.

 

Ongelmallisimmalta vaikuttaa valvonta ja seuraamukset (esim. kirjaustavat, käytäntöjen muodostuminen)

 

Ryhmän työtä jatketaan tarkoituksena saada vuosikokoukselle kesäksi kannanotto asiasta.

 

 

6. Liikenteen rajoituskeinot

Jukan muistio http://www.oamk.fi/~jukkao/oamk-qos.doc

 

Todettiin, että muistio on valmis. Siihen laaditaan saatesanat vuosikokoukselle esittelyä varten, voidaan käsitellä vuosikokouksessa samalla edellisen kohdan raportoinnin kanssa (käyttöehtojen tarkentaminen).

 

 

7. Kuulumisia

 

7.1. Funet

7.1.1. Runkoverkko

Runkoverkon kokonaisuutta on tarkasteltu, ja toimivuutta parannettu. Info.funet.fi:ssä on tietoa käynnistyneestä liikenteen tarkkailusta arki-iltoina ja viikonloppuina.

 

Kevään aikana on tehty myös selvitys laitetiloista. On saatu vahvistus sille, että jäähdytys ja sähkö ovat kunnossa. Tiloihin pääsy työajan ulkopuolella vaatii käytännöistä sopimista.

 

 

7.1.2. Tarjouspyyntö uusista runkoreitittimistä

Tarjouspyyntö uusista 10 GB:n runkoreitittimistä on jätetty, tarjousaika toukokuun 03 loppuun mennessä. Tällaisia päivityksiä on tarkoitus tehdä vuoden 2003 aikana ehkä 2-3, loput myöhemmin. Taustalla on Nordunetin reunojen päivittäminen, mikä tapahtuu ehkä jo 2003 vuoden aikana.

 

 

7.1.3. Verkkomittaukset

TKK:n kanssa ovat käynnistymässä verkkomittauskokeilut, kohteena verkkoliikenne ja sen selvittäminen. Mittauksissa päästään pakettitasolle asti.

 

Todettiin, ettei aivan reaaliaikaista rungon kuormituskarttaa ole käytettävissä, mutta info.funet.fi:n laitetaan näkyville nyt käytettävissä oleva.

 

 

7.2. Kansainväliset yhteistyötahot

7.2.1. Komission DG INFSO

Komission DG INFSO Research Infrastructure Unit's February 2003 newsletter nähtävissä osoitteessa

http://www.cordis.lu/ist/rn/news_feb_03.htm

 

Komissio on aktivoitunut. Markus on osallistunut komission tiedotustilaisuuteen liittyen 6. puiteohjelmaan. GEANT-konsortiolle on taattu huomattava 200 Meur:n summa, mm. GRID-hankkeita tuetaan. Myös visioissa Euroopan laajuinen, käyttäjille asti ulottuva Ipv6-verkko, jonka komissio haluaisi toteuttaa jo 2003. Mannertenvälisiin tutkimusverkkojen yhteyksiin on erikseen varattu 20 Meuroa.

 

 

7.2.2. Akateemisten verkko-organisaatioiden status:

http://www.serenate.org/presentations/nrenw/Milne.ppt

 

Akateemisen verkon status voi muuttua eri maissa. Direktiivin perusteella päätettävä, onko kyseessä avoin vai suljettu verkko. Todettiin, että Suomessa tilanne on ollut kilpailun ja siihen liittyvän lainsäädännön suhteen sellainen jo pitkään, mihin muussa Euroopassa ollaan vasta nyt päätymässä.

 

Yrityshautomoiden osalta todettiin, että rajanvetoa tulee olemaan yhä enemmän. Vaikka säännöt ovat melko selkeät nyt, on rajanvedon kaupallisen ja muun toiminnan suhteen tehtävä FUNETin jäsenten itse.

 

Viimeisimpänä esimerkkinä kaupallisen ja muun toiminnan erottamisesta oli Pirkanmaan sai­raan­hoitopiirin laboratoriokeskuksen muuttaminen liikelaitokseksi; yksityisten lääkäri­keskusten yhdistys on pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laboratorio­liike­laitoksen toimintaa ja menettelyjen vaikutusta laboratoriomarkkinoilla.

 

 

7.2.3. Varayhteysasia

Todettiin, että pilotti on saatu tehtyä. Jatkon suhteen odottelua, onko halukkaita osallistumaan jatkokokeiluihin. Juha Oinonen laittaa tiedusteluja työvaliokunnan listalle, niin että asia olisi paketissa kesään mennessä.

 

 

7.2.4. ATR-terveiset (Kristel)

ATR:n seuraavassa kokouksessa esillä teknologiatoimenpideohjelma.

 

Edellisessä kokouksessa on ollut alustuksia tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemista teknologiapalveluista, paikasta riippumattomasta käytöstä sekä suurteholaskennan näkymistä. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa.

 

 

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

 

9. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous normaalikokouksena 14.5. klo 10 - 16 HY:n Teollisuuskadulla.

 

Vuosikokous 10.6. klo 12-16 Hankenilla, Arkadiankatu 22.

 

 

10 Kokouksen päätös

 

Kokous päättyi klo 11.20.

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Jaakko Riihimaa

sihteeri