FUNET-klubi

 

Kokous maanantaina 16.12.2002 klo 13.30 -16.30.

 

Kokouspaikka: Videoneuvotteluna.

 

 

Kutsutut ja läsnäolijat:

 

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT

Kari Karlson, Ilmatieteen laitos

Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu (poissa)

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (poissa)

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Paavo Moilanen, Esko Vakkilainen, Oulun yliopiston atk-keskus

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus

Kuno Öhrman, SHH

 

Asiantuntijat:

Markku Suvanen, Opetusministeriö (poissa)

 

Markus Sadeniemi, CSC

Juha Oinonen, CSC

 

 

 

1. Edellinen kokous

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin painovirhekorjauksin, laitetaan nähtäväksi verkkoon.

 

 

2. Suuntaviivojen hahmottelu OPM:n kehittämissuunnitelmaan 2003-2008

    

Keskusteltiin lausunnon antamisesta OPM:n kehittämissuunnitelmaan Markku Suvasen ja Lars Backströmin lähettämien viestien pohjalta. Tausta-aineistona oli myös Klaus Lindbergin Norjan verkkojen tilanteen kuvaus (englanninkielinen yhteenveto http://www.uninett.no/nln/fiberskoler/omprosjektet/eng_index.html ) sekä klubin viime kokouksessa vahvistama Musta kuitu -lausunto.

 

Päätettiin, että Lars Backström laatii lyhyen lausuman, jossa viitataan Funetin tuleviin laajennustarpeisiin, opetussektorin tilanteeseen sekä yllä mainittuihin verkkoasioiden kuvauksiin.

 

Lausuma tulee verkkoon työvaliokunnan kommentoitavaksi, ja niiden mukaisesti muutettuna se lähtee OpM:lle/ Suvaselle 18.12.02 mennessä.

 

 

3. Teknisen päivän anti (http://www.csc.fi/suomi/funet/tekninenpaiva/2002/)

 

Juha Oinonen esitteli teknisen päivän antia. Aamupäivän Wlan verkkovierailu oli herättänyt enemmän "tunteita kuin kommentteja". Todettiin, että aihe on CSC:n kannalta tärkeä, ja että alkanutta yhteistyötä TTKK:n kanssa jatketaan, erityisesti KATO ja HAKA projektien kanssa nähtiin yhteyksiä, ja niitä on tiivistettävä. Esitettiin TTKK:n porukan valtuuttamista toimimaan "Funet-mandaatilla" Terenan asiaa koskevassa työryhmässä.

 

Iltapäivän osuudessa oli kaksi "aktiivista  toimittajaa" kertomassa liikennemittauksesta. Oinosen mukaan olisi ollut hyvä, jos joku korkeakoulu olisi ollut paikalla kertomassa omista malleistaan, mutta tätä ei onnistuttu järjestämään.

 

Ipv6:n osalta ei päivässä tullut mitään erityistä uutta. Runkoverkossa on kokeiluja tehty, nyt oli tavallaan julkistus, keväällä aloitetaan varsinainen pilotointi.

 

Funet-intranet palvelu julkistettiin myös teknisessä päivässä. Kehotettiin kaikkia tutustumaan ko. palveluun ja erityisesti liikennevolyymeihin. Output-liikenne on edelleen suurta. Oinosen mukaan intraan on 59 tunnusta, joista puolet oli vieraillut sivuilla viimeisen viikon aikana.

 

Tässä yhteydessä keskusteltiin myös palvelinten sertifioinnista ja Funetin roolista sen suhteen. Päätettiin ottaa asia seuraavan kokouksen listalle.

 

IP QoS:n suhteen tilanne on se, että sitä tarjotaan Abilenessa ja GEANT:ssa otettaneen piakkoin käyttöön. CSC/Funet on toteuttamassa ja hakee yhteistyökumppaneita kokeiluihin. Vie aikaa, ennen kuin asia menee kaupallisten operaattoreiden puolella läpi. Palautetta asiakkailta toivotaan, sitä on tullut toistaiseksi vähän.

 

 

4. Vara- ja lisäyhteyspolitiikka

 

Todettiin, että info.funet.fi:ssä on nyt nähtävissä vara- ja lisäyhteyspolitiikkaan liittyvät paperit. Työvaliokunta totesi olevansa tyytyväinen esitettyihin ideoihin.

 

Asiasta tiedotetaan kokouspöytäkirjan kautta. Funet ja Oulu pilotoivat tilannetta, jossa varayhteys tunneloidaan toisen operaattorin kautta. Asiaan palataan kun pilotoinnista on uutta kerrottavaa.

 

 

5. Toimintakauden tehtävät

 

5.1. Tekniset päivät

Todettiin CSC:n teemalistan olevan Pekka Linnalla, joka ei ollut päässyt paikalle, ja siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. PL voi tarvittaessa laittaa listan kommentoitavaksi sähköpostilla.

 

 

5.2. Työryhmien työn seuraaminen (Jaakko Riihimaa)

 

Käytiin läpi erilaiset työryhmät ja niihin liittyvät toimenpiteet.  Riihimaa tekee seuraavan version käydyn keskustelun pohjalta, sitä käsitellään listalla ja vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

 

 

5.3. Verkon palvelujen laadunseurannan kehittäminen

 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

 

5.4. Käyttöehtojen tarkentaminen

 

Perustetaan työryhmä. Ryhmän kokoonkutsuja on Kristel Sarlin. Muina jäseninä ovat Susanna Maunula, Piramk, Taisto Mattila Keski-Pohjanmaan AMK sekä Seppo Syrjänen HY.

 

Työryhmän tulisi tuoda esille tärkeät näkökohdat verkkoliikenteen sääntelystä. Palvelujen tuottaminen ja projektit tulisi ottaa huomioon, ei pelkästään yksilökäyttäjiä ja opiskelija-asuntoloita.

 

Ryhmän tulisi esittää joitakin keskeisiä näkökohtia työvaliokunnalle 29.1.03 mennessä, ja ryhmällä olisi aikaa helmikuun loppuun saakka pohtia asiaa.

 

 

5.5.  Rajoituskeinojen miettiminen

 

Jukka Ojajärvi ja CSC/J. Oinonen ovat miettineet asiaa. Pientä kokeilua on tehty, mutta ei vielä kokonaisuutta julkaistavaksi. Noin kuukauden kuluttua saataneen lyhyt tilannekatsaus.

 

Tuotoksena tulisi olla teknisille kollegoille käytännön vinkkejä sekä myös selitys, miksi rajoituskeinoja ollaan miettimässä.

 

 

5.6. Musta kuitu kannanotto

 

Teksti on valmis. Se viedään webbisivuille. Lähetetään myös OpM:lle / Suvanen osana kokouksen asialistan kohdan 2. materiaaleja.

 

Viitteitä keskustelun pohjaksi

http://www.digitoday.fi/digi98fi.nsf/pub/te20021111161328_kni_85879606

http://www.uninett.no/nln/fiberskoler/omprosjektet/eng_index.html  .

 

 

6.      Virustarkistukset postiliikenteelle

 

Asia tärkeä, sitä käydään myöhemmin läpi. Asiaa liittyy melkeinpä tärkeämpänä roskapostisuodattimen käyttö. Tietosuojavaltuutetun kanta käyttöön voitaisiin tarkistaa.

 

 

7. Kuulumisia

 

7.1. Funet (J. Oinonen)

 

NORDUnet pohtinut pohjoismaiden verkon kehitystarpeita:

·        yhteyksien päivitys 10 GB kapasiteettiin

·        siirtyy Suomen osalta vuoteen 2004

·        ruotsalaiset tarvitsevat ensin

·        myös norjalaiset ennen Suomea

·        päivitystä pitänee vaiheistaa, kertarysäystä ei haluta. Linjanopeus ei dominoi, vaan reititinhinta.

 

  

7. 2. Kansainväliset yhteistyötahot

 

Ei merkittävää uutta.

 

 

7.3. Muut

 

Ei merkittävää uutta.

 

 

8. Seuraavat kokoukset

 

Seuraava kokous videoneuvotteluna 29.1. klo 9 - 12.

 

 

9. Kokouksen päätös

 

Kokous päättyi 16.30

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

 

Jaakko Riihimaa

sihteeri