FUNET-klubi

Kokous torstaina 31.10.2002 klo 11.00 -15.45.

 

Kokouspaikka: HY/ Teollisuuskatu 23, huone D509.

 

Kutsutut ja läsnäolijat:

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT

Kari Karlson, Ilmatieteen laitos (poissa)

Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu (poissa)

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (poissa)

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Paavo Moilanen, Oulun yliopiston atk-keskus

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu

Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus (poissa)

Kuno Öhrman, SHH

Asiantuntijat:

Markku Suvanen, Opetusministeriö (poissa)

Markus Sadeniemi, CSC

Klaus Lindberg , CSC

Pekka Linna, CSC

Jari Miettinen, CSC

 

Käytiin aluksi asialista läpi, ja todettiin lisäyksenä CSC:n organisaatiomuutokset kohtaan FUNET-kuulumisia

1) Työvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Lars Backström ja sihteeriksi Jaakko Riihimaa.

 

2) Funet-kuulumisia

CSC:n organisaatiomuutos.

Asiakassuhdetoiminta on eriytetty omaksi yksikökseen. Tietotekniikan peruspalvelut (TIPE) on perustettu.

Nyt neljä yksikköä:

 

Tekninen katsaus

Jari Miettinen esitteli oman taustansa (4 vuotta CSC:ssä, SixNet -projektikoordinaattori) sekä teknisiä ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät POP -päivitykseen.

 

Koulutusasiaa (Pekka Linna)

PL esitteli tietoturvakoulutuksia, joista W2000 koulutuksen kolmas kurssi on kehitteillä Tampereella Tietoverkkoinstituutin kanssa.

 

Extranet-palvelu (Pekka Linna)

 

Asiakashallinto/laskutus (Pekka Linna)

 

Vara- ja lisäyhteystilanne (Jari Miettinen, erilliset kalvot)

 

3. Kansainvälinen tilanne

Serenate

 

NorUnet2

 

NeDAP - Nordic e-Dimension (Klaus Lindberg)

EU:n alueellinen kehittämisohjelma

 

Terena Compedium

 

4. Toimintakauden tehtävät

a) Avustaa CSC:tä teknisten päivien ohjelmasuunnittelussa

b) Kansainvälisen yhteistyön koordinointi

c) Funet-yhteisön tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

d) Työryhmien työn seuranta

e) Funet-verkon palvelujen laadunseurannan kehittäminen

f) liikenteen kasvun hillitseminen

f1) Käyttöehtojen tarkentaminen

f2) Rajoituskeinojen miettiminen

g) Suuntaviivojen hahmottelu OPM:n kehittämissuunnitelmaan 2003-2008

 

5. Työvaliokunnan työskentelytavat

Työvaliokunnan työskentelytavoiksi todettiin yhteiset kokoukset sekä videoneuvottelun kautta käytävät kokoukset. Lisäksi toimitaan aiemmin mainitun kaltaisissa työryhmissä.

 

6. Muut asiat

On esitetty virustarkistuksen tekemistä postiliikenteelle Funetin toimesta. Pohdittiin myös, olisiko hyötyä, jos Funet voisi solmia tarkistusohjelmien osalta runkosopimuksen, jota jäsenet voisivat hyödyntää. Klaus L selvittää asiaa.

Yrityshautomoiden Funet-käyttöoikeudesta korkeakoulujen yhteydessä on kysytty. Asiaa on aiemminkin käsitelty, mutta kannanottoa ei ole tehty. Todettiin, että ennakkotapauksessa on kriteereiksi nimetty alle 2 vuoden käyttöaika, yritykselle joka on ns. spin-off -yritys eli irtautunut emokorkeakoulusta ja käytöstä on tehty kirjallinen sopimus.

 

7. Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset pidetään videokokouksena 16.12.02 klo 13.30 - 16.00 sekä 29.1.03 klo 9.00-12.00.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Riihimaa

sihteeri