FUNET-klubin kokous 22.9.1999

 

FUNET-klubin kokous

Aika: pe. 28.4.2000 klo 10:30-14:00

Paikka: Teollisuuskatu 23, Helsinki

Osallistujat:

Läsnä

Nimi

Organisaatio

Huom !

 

Heikki Aalto

Turun yliopiston atk-keskus

 

X

Arto Auvinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

 

X

Lars Backström

Helsingin yliopiston atk-osasto

 

X

Leif Laaksonen

CSC

 

X

Osmo Laaksonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

 

Alpo Mäkinen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

 

X

Paavo Moilanen

Oulun yliopiston atk-keskus

 

X

Jukka Orajärvi

Oulun seudunammattikorkeakoulu

 

X

Jaakko Riihimaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

 

Jouko Saari

Ilmatieteen laitos

 

X

Kristel Sarlin

Teknillinen korkeakoulu

1)

X

Matti Taanonen

Vaasan yliopiston atk-keskus

 

X

Markku Suvanen

Opetusministeriö

 

X

Markus Sadeniemi

Funet

 

X

Klaus Lindberg

Funet

 

1) Saapui klo 13:00 kohdan ”Vuosikokouksen asialista”  käsittelyn alkaessa.

1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Lars Backström  avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleeksi.

2.       Vuosikokouksen valmistelu

Vuosikokous on keskiviikkona 14.6. klo 12:15 alkaen VTT:llä Otaniemessä.

Klubin toiminnan yleiset näkymät:

Käytiin pitkähkö keskustelu, jossa tuotiin esille mm. seuraavia näkemyksiä:
Työvaliokunnan toiminta on ollut vaisuhkoa, jonka yhtenä syynä voinee pitää sitä, että nyt eletään  tietyllä tavalla välivuotta ennen tulevia  suuria muutoksia. Myöskin sen, että niin työvaliokunnan kuin sen asettamien työryhmienkin jäsenet toimivat oman toimensa ohessa, arveltiin madaltavan näiden OTO-tehtävien prioriteettia. Tässä yhteydessä esitettiin pohdittavaksi voisiko osallistujat tai heidän edustamansa organisaatiot saada työryhmiin osallistumisesta jonkinlaista korvausta. Tässä mallissa nähtiin myöskin ongelmia: palkkioiden hallinnointi, Funet-klubin riippumattomuus jne.
Toisaalta ne työryhmät (esim. Tietoturva-, HST-työryhmä), joille on ollut selkeä tarve ja tavoite, ovat toimineet hyvin. Myöskin Funetin teknisiin päiviin osallistuminen on ollut aktiivista.

Aktiivisuus postituslistoilla on niinikään ollut vähäistä, mutta tämä ei  kerro koko totuutta niiden merkityksestä. Lista herättää usein – erityisesti teknisissä kysymyksissä –  jäsenorganisaation sisällä keskustelua, joka ei aina välity listalle, mutta on silti tarpeellista ja hyödyllistä. Todettiin, että olisi kuitenkin hyvä tiedottaa siitäkin, ettei ole varsinaista tiedotettavaa.  Päätettiin, että työvaliokunnan sihteeri ja puh.johtaja tekevät yhteenvedon toiminnassa olevista listoista, niiden tarkoituksesta ja osanottajista/jäsenistä.

Loppuyhteenveto: Funet-jäsenorganisaatiolla on käytettävissä monia foorumeja ja monenlaisia yhteistyömuotoja kehittää Funetin toimintaa ja tuoda esiin sekä teknisiä että hallinnollisia ongelmia.  Pääsääntöisesti osallistumisen motiivina ovat omien intressien valvonta ja parempi tiedonsaanti, jolloin on luonnollista, että osallistumiskustannuksista vastaa jäsenorganisaatio. Näköpiirissä on kuitenkin konkreettisia hankkeita, joilla on selkeästi määriteltävissä oleva tavoite ja joiden toteuttaminen ehdottomasti vaatii erillistä rahoitusta.  Näissä hankkeissa vetäjälle ja mahdollisesti muillekin toteuttajille  voidaan maksaa erillistä palkkaa ja vastaavasti on tarkoituksenmukaista periä kustannuksia hankkeeseen osallistuvilta ja hyötyviltä jäsenorganisaatioilta. Näitä hankkeita tullee myös OPM tukemaan ja niihin on ehkä mahdollista saada myös sponsorirahoitusta.
Tiedottamisen parantamiseen palataan vuosikokouksessa.

CSC:ssä Funet-toimintaan on lisätty henkilöresursseja. Uusia henkilöitä (3 kpl) ”sisään ajossa”.

LDAP: Hakemistopalveluiden kehittäminen:  Mainari-järjestelmän kehittämiseen ei tässä vaiheessa ole järkevää käyttää resursseja, mutta sen tiedoille voi olla käyttöä HST-järjestelmää luotaessa. Edelleen sen tietoja voidaan hyödyntää LDAP-juurihakemistossa. Sovittiin, että CSC laatii spesifikaatiot siitä, miten jäsenorganisaatioissa tulee toimia nimihierarkian muodostamiseksi.

3.       Vuosikokouksen asialista

Funet tilannekatsaus (Markus Sadeniemi ja Klaus Lindberg )

Kansainvälinen verkkotilanne:

·             NordUnet ja USA (Markus Sadeniemi),

·             Euroopan runkoverkkotilanne (Markku Suvanen),

·             Vertailuselvitys verkon käytöstä ja kustannusten jaosta EU-maissa. Kristel Sarlin on sellaista tekemässä esitettäväksi DFN:n (Saksa) tilaisuudessa samaan aikaan kuin vuosikokous pidetään. Avoimeksi jäi jaetaanko vain selvitys  jäsenistölle vai esittääkö joku yhteenvedon siitä vuosikokouksessa.

Funet 2001 (Klaus Lindberg  )

·             Pohjana on jäsenistölle 3.3.00 Klaus Lindbergin lähettämä kirje ja siihen liittyvä keskustelu listalla.

Laskutuskaava ( Jätetään pois vuosikokouksesta  )

·             Koska konkreettista esitystä uudeksi algoritmiksi ei tässä vaiheessa ole, jätetään aihe vuosikokouksen asialistalta pois ja sen tilalla Markus Sadeniemi esittää arvioita tulevasta kustannuskehityksestä.

·             Funet 2001 tuo mukanaan sellaisia muutoksia, että algoritmin muuttaminen tulee sitten ajankohtaisemmaksi.

Videolähetykset verkossa

·             ATM-tuen poistuminen on herättänyt keskustelua.

·             Vuosikokouksessa esitetään yhteenveto saaduista käyttökokemuksista.

Asuntolat ( Klaus Lindberg )

·             Helmikuussa (14.2.00) Klaus Lindberg lähetti luonnoksen yhteisiksi linjauksiksi. Saadun palautteen ja käydyn keskustelun pohjalta Klaus Lindberg tekee uuden luonnoksen, josta vuosikokoukseen mennessä s-postilistalla muokataan työvaliokunnan lopullinen kannanotto vuosikokoukselle.

·             Sihteeri velvoitettiin kokoamaan asian liittyvät Web-linkit (Oulu, Turku, Tampere, …)

HOAS-tilanne ( Jätetään pois vuosikokouksesta  )

HST-kortti( Klaus Lindberg  )

·             Projektin tilannekatsaus (Mika Kivilompolo)

IP-6( Jätetään pois vuosikokouksesta  )

·             Aihe siirretään tekniseen päivään.

·             IP-6:n ajankohtaisuuteen otetaan kantaa Funet tilannekatsauksessa.

Käytön valvonnan ohjeistus ( Jätetään pois vuosikokouksesta  )

·             Luonnos nähtävissä Oulun Web-sivuilla: http://www.oulu.fi/atkk/tietoturva/yllapito/politiikka.html  ja http://www.oulu.fi/atkk/tietoturva/yllapito/yllapitosaanto.html.

·             Selvitetään luonnoksen tekijöiden kanta (mahdollisesti saama palaute) siihen, että sitä tarjottaisiin yleiseksi pohjaksi.

·             Lars Backström kommentoi aihetta työvaliokunnan toimintaraportissaan.

Funetin domain-nimipolitiikka

·             18.4.00 Klaus Lindbergin lähettämän kirjeen ja siihen tulleen palautteen pohjalta työvaliokunta muokkaa listalla kannanoton vuosikokoukselle.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian toimeenpano ( Markku Suvanen )

·             Aihe käsitellään vuosikokouksessa OPM puheenvuorossa.

Kannanotot vuosikokouksessa esitetään:

·             Domain-nimipolitiikasta

·             Asuntola-säännöistä

Toimintaraportit

·             Lars Backström laatii.

Toimintakausi 2000/2001

·             Työryhmät

·             Työvaliokunta: miehitetään samalla tavalla kuin edelliselläkin kerralla. Kukaan läsnäolijoista ei kieltäytynyt jatkamasta.

Muut asiat

·             NordUnet-konferenssi 28.-30.syyskuuta Helsingissä pidetään esillä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puheenjohtaja:                  Lars Backström

Sihteeri:                                  Paavo Moilanen