FUNET-klubin kokous

Aika: ke. 22.9.1999 klo 10:30-14:55

Paikka: Otaniemi, CSC, Tekniikantie 15 a D

Osallistujat:

Läsnä

Nimi

Organisaatio

Huom !

X

Heikki Aalto

Turun yliopiston atk-keskus

 

X

Arto Auvinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

1)

X

Lars Backström

Helsingin yliopiston atk-osasto

 

 

Osmo Laaksonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

X

Alpo Mäkinen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

 

X

Paavo Moilanen

Oulun yliopiston atk-keskus

3)

X

Jukka Orajärvi

Oulun seudunammattikorkeakoulu

3)

X

Jaakko Riihimaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

X

Jouko Saari

Ilmatieteen laitos

 

X

Kristel Sarlin

Teknillinen korkeakoulu

2)

X

Matti Taanonen

Vaasan yliopiston atk-keskus

 

X

Markku Suvanen

Opetusministeriö

 

X

Markus Sadeniemi

Funet

 

X

Klaus Lindberg

Funet

 

1) Saapui klo 11:40 4. 3) -kohdan käsittelyn aikana.

2) Poistui klo 12:50 kohdan 5. käsittelyn aikana.

3) Poistui klo 14:15 kohdan 7. käsittelyn loputtua.

 

1.     Kokouksen avaus

Lars Backström kokoonkutsujan ominaisuudessa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi.

2.     Työvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valittiin Lars Backström ja sihteeriksi Paavo Moilanen, jonka tehtävänä on perinteisten kokoussihteeritehtävien ohella ylläpitää työvaliokunnan web-sivustoa.

3.     Työskentelytapa

Kokouksia tullaan pitämään 2 -3 kokousta/vuosi. Tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä käyttämään enenevässä määrin jotakin sähköistä kokousjärjestelmää (virtuaalikokouksia). Virtuaalikokoukselle asetettiin seuraavia vaatimuksia:

Klaus Lindberg ja sihteeri kartoittavat toteutusvaihtoehtoja.

Erillisselvitysten valmistelussa tullaan käyttämään työryhmiä, mikä lisää luontevasti jäsenorganisaatioiden välistä yhteistyötä, joka on yksi työvaliokunnan asettamista toimikauden tavoitteista.

 

1.     FUNET v. 2000 tilanne

1.     Keskeisiä toiminta-alueita (Klaus Lindberg)

FUNET-verkon ylläpito

FUNET 2001

Laskutusjärjestelmän kehittäminen

Multicast kampuksille

HST (Henkilön sähköinen tunnistaminen)

NORDUnet2

Internet2

Internet2 yhteydet olemassa (Startap ja Abilene)

1.     FUNET-yhteydet vuonna 2000 (Klaus Lindberg)

HKI - Tukholma 2x155 Mbps

Tukholma - USA 5x155 Mbps

Eurooppaan 1x155 Mbps

FICIX 2x155 Mbps

 

2.     Budjettiarvioita vuodelle 2000 (Klaus Lindberg)

 

Vuosi                         1999               2000

Menot(arvio)              38.4                40.5

 

Jäsenmaksutulot       per+vol           per+vol

YO                               3.0+2.1           3.0+4.5

AMK                           2.6+1.6           2.6+3.7

Muut                            3.3+0.5           3.3+1.2

Jäs. Yht (arvio)        8.9+4.2           8.9+9.4

 

Jäsenmaksujen

osuus tuloista    34 %                45 %

1.     Kohtaan 4. liittyvää keskustelua ja kommentteja

 

1.     Laskutuskaava 2000/2001

 

Vuoden 2000 laskutuskaava on esitelty Funet-klubin vuosikokouksessa ja ensi vuoden budjetti on laadittu siltä pohjalta, joten v.2000 laskutus toteutetaan vuosikokouksessa esitetyllä tavalla.

Vuoden 2001 laskutuskaavaa koskevassa keskustelussa päädyttiin siihen, että muuttuvan toimintaympäristön vuoksi laskutuskaavan kehittämiselle on tarvetta ja sitä varten asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on käydyn keskustelun pohjalta kehittää ja arvioida erilaisia laskutusalgoritmivaihtoehtoja perusteluineen ja vaikutuksineen sekä tehdä ehdotus työvaliokunnalle jatkotoimiksi.

Työryhmän jäseniksi tulivat: Heikki Aalto, Jukka Orajärvi, Jaakko Riihimaa, Klaus Lindberg, Markus Sadeniemi, Markku Suvanen, Jouko Saari.

Työryhmän tulee saada esityksensä valmiiksi 2 kuukaudessa. Työvaliokunta käsittelee ehdotusta verkon välityksellä ja/tai kokoontuu tarvittaessa.

 

2.     Toimintakauden tehtävät

Työvaliokunnan tehtävät on lueteltu Funet-klubin vuosikokouksen muistiossa.

1.     Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian toimeenpanoryhmät

Todettiin, että OPM on asettanut toimeenpanoryhmät.

2.     Opiskelija-asuntoloiden tilanne

Ks. kohta 6.

Ulkomaanliikenteelle etsitään maksajaa, jossa vaihtoehtoina ovat: "kotikorkeakoulu", OPM tai opiskelijat itse. Vaihtoehtoja arvioitaessa on muistettava ja ennakoitava kilpailuviraston ja kaupalliselta pohjalta toimivien operaattoreiden kannanotot. Markku Suvanen totesi, että OPM:lle maksaminen on vaikeasti ajateltavissa. Ensisijaisesti ratkaisua vaatii HOAS, joka on ainoana asuntolan pitäjänä liitetty suoraan Funetiin. Todettiin, että Klaus Lindberg oli käynyt keskusteluja niin HOASin kuin SYL:n edustajien kanssa. Sovittiin, että Lars Backström jatkaa keskusteluja HOASin ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa.

3.     Muut asiat

Ei tullut esille muita asioita.

4.     Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidettäneen sähköpostikokouksena. Vasta ensi keväänä kokoonnuttaneen saman pöydän äärelle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puheenjohtaja: Lars Backström

Sihteeri:                        Paavo Moilanen