1

FUNET – työvaliokunnan kokous

13.02.2001

 

Paikka: CSC:llä, TietoEnatorin kokoushuone C1101, Tietotie 6, Otaniemi, Espoo

Aika: Klo 11.00 – 16:05

 

Osallistujat:

*

Heikki Aalto

Turun yliopiston atk-keskus , 4)

*

Arto Auvinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

*

Lars Backström

Helsingin yliopiston atk-osasto    , puh.joht.

*

Kari Karlsson

Ilmatieteen laitos

 

Tuomo Kolehmainen

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,   1)

*

Osmo Laaksonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

*

Paavo Moilanen

Oulun yliopiston atk-keskus, sihteeri ,5)

*

Jukka Orajärvi

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 5)

 

Jaakko Riihimaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

*

Kristel Sarlin

Teknillinen korkeakoulu

*

Matti Taanonen

Vaasan yliopiston atk-keskus

 

(VTT:n edustaja)

2)

 

 

 

*

Markku Suvanen

Opetusministeriö

*

Markus Sadeniemi

Funet

 

Leif Laaksonen

Funet

 

Klaus Lindberg

Funet, 3)

*

Juha Oinonen

Funet

*

Leila Pohjolainen

Funet

 

*:llä merkityt olivat paikalla kokouksen alkaessa
1) Siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.
2) Eivät ole nimenneet edustajaansa. Kristel Sarlin tiedustelee asiasta.
3) Saapui kohdan 2 käsittelyn aikana.
4) Poistui kohdan 3 käsittelyn päätyttyä.

5) Poistui  kohdan 4.3  käsittelyn päätyttyä klo 15:50

 

Kokouksen asialista

0                  Kokouksen avaus

Todettiin osallistujat  ja hyväksyttiin asialista.

 

1                  FUNET 2001-tilannekatsaus (Juha Oinonen)

Laitteet toimitettu tammikuun alkupuolella, jonka jälkeen uutta verkkoa on otettu asteittain käyttöön aikataulun mukaisesti. Runkoverkon osalta kaikki on toimitettu, liityntäverkossa  välillä Vaasa-Oulu on ollut ongelmia. Aikataulun mukaan 15.3 mennessä uusi verkko on otettu kokonaisuudessaan käyttöön ja vanha on poistunut käytöstä. Alkuvaiheessa  runkoverkon yhteydet ovat seuraavat:

-     Turku-Tampere-Espoo, 2,5 Gb

-     Ouluun, 622 Mb

-     Kuopioon 155 Mb

Kaikki yhteydet muuttuvat syksyyn 2001 mennessä  2,5 Gb-yhteyksiksi.

Viivettä käyttöönotossa on aiheuttanut NordUnet-yhteyksien samanaikainen nopeuttaminen (2,5GB) välillä Tukholma-Espoo (Telia) sekä uuden Funet/Sonera-toimintamallin sisäänajo.

2                  Laskutuskaava

2.1      Työryhmän raportti

Heikki Aallon alustuksen ja sen jälkeen käydyn pitkän keskustelun lopuksi päätettiin, että työryhmä laatii huhtikuun/2001 loppuun mennessä työvaliokunnalle perustellun esityksen uudeksi laskutuskaavaksi. Kaavalle (algoritmille) asetettiin seuraavia reunaehtoja:

·        se on kaikille Funetin jäsenorganisaatioille sama ja opm:n subventiot ilmoitetaan erikseen,

·         siinä on perusmaksu, joka suhteutetaan organisaation kokoon, ei kuitenkaan lineaarisesti (esim. a + k*sqr(h), jossa a ja k ovat vakioita ja h KOTA-tietokannasta saatava organisaation Funet-käyttäjien määrää indikoiva suure). Työryhmä määrittelee vakiot vaihtoehtolaskelmien perusteella. Heikki Aalto lupasi tehdä vaihtoehtolaskelmia.

·        siinä on maksun suuruuteen tehokkaasti vaikuttava ulkomaan liikenteestä funktionaalisesti riippuva komponentti, joka tuottaa suurkäyttäjille alennusta suunnilleen kaupallisten operaattoreiden vastaavien hinnoitteluperusteiden mukaisesti

·        sen täytyy toteuttaa opm  ”maantieteellisestä sijainnista riippumatta tasavertaiset Funetiin liittymismahdollisuudet” –periaate.

 

Verkkopalvelujen kehityksen turvaamiseksi kotimaanliikenteen määrä halutaan pitää edelleen  laskutuskaavan ulkopuolella.

Ulkomaan liikenteen määrä tullaan mittaamaan  jatkuvan otoksen periaatteella, esim. joka 1000:nes paketti. Tosin tällä hetkellä mittaus ei anna vertailukelpoista

tietoa kaikista asiakkaista - ei ole antanut viime syksystä lähtien. Mittaus saadaan kuntoon syksyyn 2001 mennessä. Myös kotimaanliikennettä tullaan mittaamaan ja toimittamaan siitä tilastoja, vaikka ne eivät laskutukseen vaikutakaan. Verkon laatua tullaan myös mittaamaan.

Laskutuskaavan tuottotarpeeksi jäsenorganisaatioilta arvioitiin lähivuosina  21-23 Mmk.

Vuoden 2002 maksuosuudet joudutaan määräämään vanhojen tietojen perusteella.

Uudella laskutuskaavalla voidaan määrätä vasta vuoden 2003 maksuosuudet.

 

3              Keskitetty ADSL-palvelu

Juha Oinosen alustuksen jälkeen päätettiin, että Funet jatkaa neuvotteluja ja selvityksiä Soneran kanssa. Erityisesti kaivattiin tarkennuksia Soneran hinnoittelusta ja palvelun alueellisesta kattavuudesta.

 

4                  Toimintakauden muut tehtävät (30 min)

4.1      Voice over IP

Puheenjohtaja raportoi  tilanteesta myöhemmin saatuaan atk-pääsihteeri Eero Blåfieldin tekemän tilanneraportin.

4.2      LDAP-kehityksen seuranta

Ks. http://ldap.funet.fi./resepti.html . TKK:lla menossa pilottiprojekti (HSTYA).

4.3           IPv6

CSC:ssä on pidetty epävirallinen IPv6-kokous, jossa todettiin, että osaaminen on yleisesti vielä ”ohutta”. Mainitussa kokouksessa sovittiin käytännön suuntaviivoista ja niistä CSC tulee tiedottamaan myös yleisemmin Funet-listalla. IPv6-kokeiluja on menossa Oulun AMKK:lla, TTKK ja TKK:lla.  CSC harkitsee virallisen IPv6-kokouksen pitämistä lähitulevaisuudessa. CSC hakee tai on hakenut IPv6-tuotanto-osoitteistoa Funetille. EU:ssa on menossa useita IPv6-projekteja.

4.4      HSTYA

Klaus Lindberg  raportoi HSTYA:sta:

·        ohjausryhmään on tullut uusina jäseninä SAMOK (ammattikorkeakoulujen opiskelijajärjestö) ja Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö

·        on sovittu makropilotista (TTKK) ja 3 mikropilotista (TKK, OY, CSC); Käsiteltävänä on vielä viisi mikropilottiehdotusta.

·        hankkeessa on menossa taustajärjestelmien spesifiointi

·        koska tällä sektorilla tapahtuu juuri nyt hyvin paljon, on realistisen kokonaiskuvan ja aikataulun muodostaminen vaikeaa

·        kentällä kaivataan tietoa mm. laitehankintojen suunnittelua varten.

5         Kansainvälinen tilannekatsaus

  Markus Sadeniemen esitys:

Nordunet

 • SE-FI 2,5G käyttöönottovaiheessa
 • SE-DK 2,5 G koekäytössä
 • kolmio SE-NO-DK-SE käyttöön maaliskuussa
 • toinen SE-FI syyskuussa (yliopistolle)
 • USA: yhteys
  • tarjouskilpailu meneillään
  • 2,5 G kesällä
  • hintataso alempi kuin budjetoitiin


Eurooppa

 • nyt: TEN-155, 155 M, paikoin 622 M
 • GEANT
  • tarjouskilpailu meneillään
  • 2,5 G, ydinalueilla ehkä 10 G
  • käyttöön vuoden lopulla
 • Serenate
  • visiointia Euroopan verkkotulevaisuudesta
  • 100 G ja enemmän
  • riitely meneillään ennen kuin työ alkoikaan, tyypillistä eurooppalaista pikkupolitikointia

 

Linkkejä:

Funet2001 ja Nordunet

 • http://www.csc.fi/suomi/funet/verkko.html
 • http://www.nordu.net/connectivity/
 • http://www.nordu.net/news/index.html#25giga

TEN-155

 • http://www.dante.net/ten-155/ten155net.gif

GEANT

 • http://www.dante.net/geant/geant-brochure-nov00.html
 • http://www.dante.net/geant/launch.html

 

 

6         Muut asiat 

Ei muita asioita

7              Seuraava kokous

 

 

Seuraava varsinainen työvaliokunnan kokous pidetään 11.5.2001 klo 10:15 alkaen. Paikka on vielä avoin.

 

8              Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:05

 

 

 

Puheenjohtaja:       Lars Backström

Sihteeri.                 Paavo Moilanen