FUNET – työvaliokunnan kokous

11.5.2001

 

Paikka: Helsingin yliopisto, Teollisuuskatu 23, D509

Aika: Klo 10:15 – 14:00

 

Osallistujat:

*

Heikki Aalto

Turun yliopiston atk-keskus , )

*

Arto Auvinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

*

Lars Backström

Helsingin yliopiston atk-osasto    , puh.joht.

 

Kari Karlsson

Ilmatieteen laitos

 

Tuomo Kolehmainen

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu    2)

*

Osmo Laaksonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

*

Paavo Moilanen

Oulun yliopiston atk-keskus, sihteeri

*

Jukka Orajärvi

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

 

Jaakko Riihimaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

*

Kristel Sarlin

Teknillinen korkeakoulu

*

Matti Taanonen

Vaasan yliopiston atk-keskus

 

(VTT:n edustaja)

    3)

*

Markku Suvanen

Opetusministeriö

*

Markus Sadeniemi

CSC/Funet

 

Leif Laaksonen

CSC/Funet

*

Klaus Lindberg

CSC/Funet

*

Juha Oinonen

CSC/Funet

 

Leila Pohjolainen

CSC/Funet

*

Pekka Linna

CSC/Funet    1)

 

*:llä merkityt olivat paikalla
1) Toimii Leila Pohjolaisen tavoin CSC:n ja asiakasorganisaatioiden rajapinnassa

2) Siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen

3) VTT:n 1.3. ilmoittama edustaja Markku Heikura ei ollut epähuomiossa saanut kutsua.

 

Kokouksen asialista

Kokouksen avaus

Todettiin osallistujat ja hyväksyttiin asialista.

 

Vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Funet klubin vuosikokous päätettiin pitää keskiviikkona 6.6. klo 12:15 alkaen Helsingin yliopistolla, Teollisuuskatu 23:ssa.

Laskutuskaava

Heikki Aallon alustuksen ja sen jälkeen käydyn pitkän keskustelun lopuksi päätettiin, että työryhmä (Aalto, Sadeniemi, Oinonen) laatii 2 viikon sisällä lopullisen esityksen uudeksi laskutusalgoritmiksi, jonka perusteluihin päätettiin lisätä seuraavat kaksi periaatetta:

1.     Ulkomaan liikenteen kustannusten kasvu kasvattaa volyymipohjaisen laskutuksen osuutta ja

2.     kotimaan liikenteen kustannusten kasvu nostaa perusmaksun osuutta laskutuksessa.

 

Työryhmä laatii myös selvityksen siitä, mitä kustannuksia Funetin budjetista laskutusalgoritmin tuotolla katetaan.

 

Valtakunnallinen ADSL-palvelu

CSC on allekirjoittanut Soneran kanssa puitesopimuksen tyyppisen sopimuksen valtakunnallisen ADSL-palvelun toteuttamisesta. Sopimuksessa ei oteta kantaa palvelun hintaan. Hinta ja muut palveluun liittyvät käytännöt on sovittava paikallisesti Soneran ja korkeakoulun kesken. Muutaman korkeakoulun kanssa on alkamassa pilotointi (mm. Tampere, Jyväskylä), jossa testataan palvelun toimivuutta. Pilotoinnin jälkeen (1.9.2001) tehdään päätös palvelun laajentamisesta niin, että kaikki Funetin jäsenorganisaatiot voivat siihen halutessaan liittyä.  Asia päätettiin liittää vuosikokouksen asialistalle.

Todettiin, että valtakunnallinen ADSL-palvelu ei ole Soneran yksinoikeus vaan vastaava sopimus voidaan tehdä jonkun muunkin toimittajan kanssa, joskin siitä aiheutuu aina myös lisäkustannuksia Funetille. Teknisesti Soneran ”ADSL-pilvestä” on yksi portti ”Funet-pilveen”, mutta myöhemmin portteja on mahdollista lisätä tarpeen mukaan.

Vuosikokouksen asialista

Käytiin läpi ja kommentoitiin vuosikokouksen asialistaa:

·        Funet tilannekatsaus

o      olisi hyvä tuoda TERENA-yhteistyö esille

·        Funet 2001

o       

·        Laskutuskaava ja laskutus vuonna 2002

o      ks. edellä kohta 2

·        Valtakunnallinen ADSL-palvelu

o      esitellään sopimus ja pilotointia

·        Videolähetykset verkossa

o      atk-pääsihteeri

·        HST-kortti

o      tälle varataan runsaasti aikaa

·        IP v6

o      ilmoitusasiana

·        LDAP-tilanne

o      atk-pääsihteeri

·        OPM:n edustajan puheenvuoro

·        NORDUnet kannanotto (tiedoksi)

·        Työvaliokunnan toimintaraportti

o      puh.johtaja ja sihteeri valmistelevat

·        Uusia tehtäviä työvaliokunnalle kaudelle 2001/2002

o      valtakunnallisen HelpDesk-toiminnan (tai ongelmaratkaisupankin) tarpeen tutkiminen

o      Funet 2001 tietoliikennepalvelukuvauksen jatkotyöstäminen asiakasnäkökulmasta

o      kansainvälisen yhteistyön koordinoiminen

o      työryhmien työn tukeminen julkaisemalla kannanottoja ja linjapäätöksiä nykyistä enemmän

o     

·        Työvaliokunnan kokoonpano

o      Vuosikokouksen kutsukirjeessä jäsenorganisaatioihin pyydetään myös ilmoittautumisia työvaliokuntaan. Vuosikokous nimeää jäsenet.

 

 

Vuosikokouksen valmistelua päätettiin jatkaa työvaliokunnassa verkkotyöskentelynä.

 

 

Muut asiat: IPv6 tilanne (Klaus Lindberg)

CSC on saanut hakemansa osoitteet, joita voidaan jakaa kokeilutarkoituksiin (tarvittaessa organisaatio saa nimipalvelun CSC:ltä). Menossa useita kokeiluprojekteja (TKK, TTKK, Oulun AMKK, OY…).

 

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.

 

 

Puheenjohtaja:       Lars Backström

Sihteeri.                 Paavo Moilanen