1

FUNET – työvaliokunnan kokous

3.10.2000

 

Paikka: Helsingin yliopisto, Teollisuuskatu 23

 

Osallistujat:

*

Heikki Aalto

Turun yliopiston atk-keskus

*

Arto Auvinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

*

Lars Backström

Helsingin yliopiston atk-osasto    , kokoonkutsuja

*

Kari Karlsson

Ilmatieteen laitos

 

Tuomo Kolehmainen

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

 

Osmo Laaksonen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

*

Paavo Moilanen

Oulun yliopiston atk-keskus

*

Jukka Orajärvi

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

*

Jaakko Riihimaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

*

Kristel Sarlin

Teknillinen korkeakoulu

*

Matti Taanonen

Vaasan yliopiston atk-keskus

 

(VTT:n edustaja)

 

 

 

 

*

Markku Suvanen

Opetusministeriö

*

Markus Sadeniemi

Funet

 

Leif Laaksonen

Funet

*

Klaus Lindberg

Funet

*

Juha Oinonen

Funet

*

Leila Pohjolainen

Funet

 

*:llä merkityt olivat paikalla

 

 

 

Kokouksen asialista

 

1.1           Työvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokoonkutsuja toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

Hyväksyttiin kokoonkutsujan esittämä työjärjestys.

Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Lars Backström ja sihteeriksi Paavo Moilanen.

 

1.2           Organisaatiomuutokset CSC:ssa

Markus Sadeniemi esitteli CSC:n uuden organisaation, joka muodostuu kahdesta pääryhmästä (suluissa ryhmien vetäjät) :

 • Asiantuntijapalvelut (Jari Järvinen) ja
 • Teknologiapalvelut (Markus Sadeniemi)

 

Teknologiapalvelut muodostuu edelleen 4 ryhmästä:

 • Järjestelmäpalvelut  (Niemi Hannes)
 • Mikrotuki (Falenius Tony)
 • Funet-palvelut (Oinonen Juha)
 • Uusteknologiapalvelut (Laaksonen Leif)

 

Asiantuntijapalvelut muodostuu lask.menetelmät,  tiedetuki, tekninen laskenta ja sovellustuki ryhmistä.

 

Organisaatioon liittyviä kommentteja:

 • Klaus Lindberg ja Leila Pohjolainen kuuluvat Funet-palvelut  ryhmään.
 • Klaus Lindberg jatkaa tietoliikenteen kokeiluhankkeiden projektipäällikkönä.
 • Juha Oinonen osallistuu työvaliokunnan kokouksiin, koska hän on ensisijainen kontaktihenkilö CSC:ssä FUNETiin.
 • Supertietokone-asiat siirtyneet Markus Sadeniemelle.
 • Organisaatiouudistuksella on siirretty johtamis- ja hallintovastuuta alaspäin.
 • CSC:n asiakashallinta on muotoutumassa uudelleen.

 

1.3           FUNET:n ensi vuoden tilanne

Markus Sadeniemi esitteli v. 2001 tilannetta:

Tulevasta laskutuksesta on mennyt tieto asiakkaille sekä s-postina että tavanomaisena kirjeenä.

Maksutaulukko säilyy yliopistoilla keskimäärin ennallaan.

Ammattikorkeakouluilla tapahtuu lähinnä oppilasmääristä johtuvia maksujen nousuja.

Kotimaan tietoliikenteen kustannukset nousevat, ulkomaan kasvu pysähtynyt – ehkä pidemmäksikin aikaa.

Toiminnan painopistettä on CSC:ssä tarkoitus siirtää päivittäisestä ylläpidosta enemmän tutkimus/kokeiluprojekteihin, joilla on samalla tarkoitus aktivoida jäsenkuntaa ja  siellä olevaa asiantuntemusta.  CSC toimii koordinaattorina.

 

1.4           FUNET 2001 – tilannekatsaus ja työvaliokunnan kanta

Seuraavassa otteita Klaus Lindbergin esityksestä:

 

Saatujen tarjousten tasavertaistamisen jälkeen tärkeimmiksi valintakriteereiksi ovat nousseet:

 • hinta
 • käyttökustannukset
 • elinkaarikustannukset
 • tukipalvelut Suomessa
 • huoltopalvelut

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mitä runkoverkon yhteyksiä ollaan ostamassa?

 • Runkoverkon STM16-yhteydet (2,5 Gbps)
  • HKI-CSC, HKI-TRE, CSC-TKU, TKU-TRE,
  • TRE-KUOPIO, KUOPIO-OULU, OULU-TKU
 • Ensivaiheessa Pohjois-Suomeen 2x155  tai 622 ja vuoden 2001 lopulla 2.5 Gbps
 • Kuopiossa, Oulussa, Turussa ja Tampereella SuperPoP-pisteet joko korkeakoulun tai operaattorin tiloihin (paremmin varmennettu)

 

Mitä liitäntäverkon yhteyksiä ollaan ostamassa?

 • 2xSTM1-yhteydet ”vanhoihin” PoP-pisteisiin: Rovaniemi, Vaasa, Jyväskylä, Joensuu, Lappeenranta
 • Lisäyhteyksinä: CSC-Tampere ja HKI-Turku
 • Osa toteutetaan CSC:n laitteilla ATM:llä ja osa PoS:illa
 • Päivitysoptio STM4:ään

 

Muut yhteydet
 • AMK-yhteydet STM1-nopeudella: Kajaani, Kemi, Mikkeli, Kokkola, Seinäjoki, Pori, Lahti, Hämeenlinna ja Kotka
 • Toteutetaan suurimmaksi osaksi ATM-laitteilla
 • Nykyiset AMK:den yhteys- sopimukset alle 3 kk irtisanomisajalla

 

Laitteet

Kuusi reititintä:

 • PoS 2.5 Gbps-liityntäkortit
 • PoS 155 Mbps-liityntäkortit
 • ATM 155- tai 622-Mbps liityntäkortit
 • GE

 

Ohjelmistot

 • IP-reititys
 • Multicast-reititys
 • ”QoS”-ominaisuuksia

 

Uusi toimittaja vai vanha toimittaja

 

Ylläpito/valvonta
 • 4 h/8h -huoltovaste riippuen SuperPoP-laitteesta
 • Optio ostaa vastaava huolto muillekin laitteille
 • 24 h-päivystys optiona tai osalla mukana
 • Yhteyksille ja SuperPoP-laitteille verkonvalvonta
 • Ensivaiheessa CSC:llä keskeinen rooli valvonnan organisoinnista

 

FUNET2001 –käyttöön otto

 • Tiedotus: www.csc.fi/suomi/funet/funet2001.html
 • Päätökset ja sopimukset toimittajien kanssa lokakuun alussa
 • Uuden verkon käyttöönottoprojekti käynnistynyt
 • Ensimmäiset yhteydet vuoden loppuun mennessä
 • Nopeat yhteydet käyttöön vuoden 2001 aikana
 • ATM-liityntä (IP-rajapinta) FUNET-verkkoon säilyy

 

Erityisesti keskustelua herätti SuperPOP-pisteiden sijoitus joko operaattorin tai korkeakoulun tiloihin. Keskustelussa päädyttiin korkeakouluvaihtoehdon kannalle. Näin katsottiin mm. turvattavan paremmat neuvotteluasetelmat myöhemmissä tarjouskilpailuissa.  Tässä vaihtoehdossa on paikkakuntakohtaisesti sovittava mm. operaattorin pääsystä tiloihin (miten käytännössä tapahtuu, pääseekö yksin jne.)

 

1.5           Toimintakauden tehtävät

 

1.5.1.              Laskutuskaavan seuraava sukupolvi

Keskusteltiin uuden laskutusalgoritmin tarpeesta ja periaatteista , tietojenkeruusta ja sen teknisistä edellytyksistä, algoritmin käyttöönottoaikataulusta jne.

Uutta laskutusalgoritmia varten perustettiin työryhmä: Juha Oinonen (kokoonkutsuja), Jukka Orajärvi, Heikki Aalto, Kristel Sarlin. Työryhmän tehtävänä on käydyn keskustelun pohjalta laatia perusteltu ehdotus tai vaihtoehtoja uudeksi laskutusalgoritmiksi ja sen käyttöön ottamiseksi. Työryhmän raportin pohjalta pidetään asiaa koskeva s-postikokous joulukuussa/2000.

 

1.5.2.              FUNET 2001 –runkoverkon käyttöönoton tuki

Todettiin, että akuutteja ongelmia ei ole, mutta toivottiin, että työvaliokunta voisi toimia tietojen välittäjänä tulevan verkon ylläpitoon liittyvissä asioissa  (esim. kiinteistöhuollon kanssa mahdollisesti tehtävät sopimukset).

 

1.5.3.              Yhteistyön vahvistaminen

Puheenjohtaja viittasi aluksi edellisessä työvaliokunnassa käytyyn keskusteluun työryhmiin osallistumisesta ja mahdollisista erilliskorvauksista (ks. kokousmuistio 28.4.2000). Todettiin, että käynnissä on useita työryhmiä: HSTY (Mika Kivilompolo), IPv6 (Tuomo Karhapää/Otaverkko), VoiceIP (Eero Blåfield) … Ja organisaatiouudistuksesta johtuen  työryhmien käyttöön on jatkossa nykyistä paremmat mahdollisuudet (Klaus Lindberg keskittyy näihin).

 

1.5.4.              Postituslistojen ja osallistujaluetteloiden tarkistaminen

Todettiin, että käytettävissä on riittävästi  (5 kpl) sähköpostilistoja (ks. tarkempi kuvaus FUNET –klubin kokousmuistio 14.6.2000, työvaliokunnan toimintaraportti kaudelta 1999/2000, Tiedottaminen). Lisäksi tietoturvahenkilöillä on oma aktiivinen listansa.

Toistaiseksi ei tehdä muutoksia listoihin, luonnollisia päivityksiä tietysti unohtamatta.

 

1.5.5.              LDAP –kehityksen seuranta

Aihe on esillä seuraavassa Funetin teknisessä päivässä. Palataan asiaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.

 

1.5.6.              Tele- ja dataliikenteen integroitumiskehityksen seuraaminen

Korkeakoulujen atk-pääsihteeri Eero Blåfield (Jyväskylä) on tekemässä selvitystä mm. integraation hyödyistä ja kustannusvaikutuksista. Asiaan palataan seuraavassa työvaliokunnan varsinaisessa kokouksessa helmikuussa/2001.

 

1.5.7.              Käänteisnimipalvelu – käsitteen täsmentäminen

Juha Oinonen kirjoittaa aiheesta s-postilistalle.

1.6           Työvaliokunnan työskentelytavat

Työvaliokunta käyttää työskentelyssään totuttuun tapaan:

 • s-postia
 • kokouksia
 • työryhmiä
 • s-postikokouksia

 

Viimeksi mainituista todettiin, että ne toimivat, jos käsiteltäviä asioita on vain yksi kerrallaan ja aluksi on sovittu aikatauluista ym. menettelytavoista.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

 

Laskutusalgoritmiä käsittelevä kokous pidetään joulukuulla s-postikokouksena.

 

Seuraava varsinainen työvaliokunnan kokous pidetään tiistaina 13.2.2001 klo 10:30 alkaen. Paikka on vielä avoin.

 

 

Puheenjohtaja:  Lars Backström

Sihteeri.            Paavo Moilanen