FUNET-klubi

Kokous 17.10. klo 11:00 - 16:03.

 

Kokouspaikka: Helsingin yliopisto, kokoushuone D509, Teollisuuskatu 23

Kutsutut ja läsnäolijat:

Arto Auvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Lars Backström, Helsingin yliopisto atk-osasto

Eino Savola, VTT (Markku Heikuran tilalla (poissa))

Kari Karlson, (Ilmatieteen laitos (poissa)

Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu

Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (poissa)

Paavo Moilanen, Oulun yliopiston atk-keskus

Jukka Orajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (poistui kello 14.50)

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu (poistui kello 15.35)

Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus (poistui kello 14.50)

Asiantuntijat:

Markus Suvanen, Opetusministeriö

Markus Sadeniemi, CSC

Leif Laaksonen , CSC (poissa)

Klaus Lindberg , CSC (poissa)

Pekka Linna, CSC

Juha Oinonen, CSC (poistui kello 15.00)

Leila Pohjolainen, CSC (poissa)

 

Kokouksen asialista:

1. Työvaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin puheenjohtajaksi:

Lars Bacström, Helsingin yliopiston atk-keskus

ja sihteeriksi:

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

 

2. FUNET- kuulumisia ja suunnitelmia

Ensi vuosi ja ensi vuoden maksut: (Markus Sadeniemi)

Liikenteen vuosikasvu on tällä hetkellä n. 100%, ensimmäistä kertaa historiassa on bittien vienti suurempaa kuin tuonti. Elo-syyskuussa on havaittu suuri liikennemäärän kasvu, esim. joitain työasemia (mahd. asuntoloissa), joissa jatkuva 1 MB liikenne.

Nordunetin linjakapasiteetin hinta on alentunut keskimäärin 43% ja 2001-2002 alentunee enemmän. Tähän vaikuttaa USA:n linjan hinnan romahdus ja Euroopan Geant -verkon valmistuminen. Toisaalta Funet2001 on kalliimpi kuin edellinen verkko.

Kokonaisuutena Funetin kulut halpenevat. OpM on maksanut kuluista aiemmin yli 50% osuuden, nyt ollaan tässä suhteessa suunnilleen 50-50 tilanteessa.

Vuoden 2002 osalta ennustetut menot ovat n. 6.0 Meur (ulkomaan liikenne 1.8, kotimaa 1.7, henkilökustannukset 0.5, huolto 1.0 ja investoinnit 1.0).

Tuloista yliopistot maksavat 1.2 Meur , AMK:t 1.1, tutkimuslaitokset 0.8 ja OpM yhteensä 3.3 Meur. Erotus 0.6 Meur on tarkoitus kattaa joko vuoden 2001 ylijäämällä tai mahdollisesti OpM:n osuudella investointeihin.

Maksutaulukot on lähetetty asiakkaille, niihin voi tulla pieniä muutoksia. Liikennemittaus perustuu huhtikuuhun 2001 sekä edellisen kauden arvoihin. Joidenkin kanssa on myös erikseen neuvoteltu/käyty mittaustuloksia läpi.

 

Verkon tilanne/ PoP-laitepäivitys v. 2002: (Juha Oinonen)

Funet2001 -verkon toteutus on loppusuoralla. Keväällä on runkoon asennettu kuusi Juniper -reititintä. Keväällä toteutettiin myös Soneran toimittamana runkoyhteydet. Yhteys 2.5 GB Turkuun, Tampereelle, Kuopioon, Oulu tulossa.

Kun liitynnät muuttuvat, on ratkaistava, mitä tapoja FUNET jatkossa tukee (ATM, serial, yms. ratkaisut, politiikka ja siirtymäkausi).

Cisco VXR -reitittimet ja Foren ATM-kytkimet eivät enää selviä liikenteestä joissain paikoin (akuutti tilanne Turussa). Runkoyhteydet on tarkoitus päivittää STM1->STM4 (vuoden 2002 alussa).

Asiakkaista on osalla päivitystarve FastEthernet -> GigaEthernet.

Projekti käynnistymässä CSC:ssä asian tiimoilta. Pyritään toimimaan niin, että asiakkaiden muutostarpeet huomioidaan. Aikatauluna alustavasti: suunnittelu Q4/01, hankinta Q1/02, asennus Q2-Q3/02. Hankinnan ja muutoksen mahdollinen vaiheistus on toistaiseksi avoin. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on n. 1.0 Meur.

Käytiin keskustelua laitepäivityksistä ja myös tähän liittyen palomuurikysymyksistä. Selvitystä ja neuvojen jakoa palomuuriasioissa kaivattiin. Työvaliokunnan keskuudesta mainittiin CSC:n hanke (J. Oinonen, palomuuri metakoneen edustalle), Kuopiossa meneillään oleva tarjouspyyntökierros (A. Auvinen) sekä VTT:n kokemukset (Eino Savola).

 

Funetin tekninen päivä: (Juha Oinonen)

Funetin tekninen päivä järjestetään 28.11.2001. Ohjelma laaditaan lokakuun loppuun mennessä (J. Oinonen ja P. Linna). Aiheina olivat esillä mm. palomuuri luento, nimipalvelu (palomuuri, nimipalvelu, NAT), IPV6, Wireles LAN (tietoturva), etäkäyttöön liittyvät kysymykset (symmetrinen kuorisuoja, epäsymmetrinen kuorisuoja), NAS-ratkaisut, hstya, hakemistoryhmät, videoneuvottelut sekä liikenteen mittaus

Funetin työajan ulkopuolinen valvonta: (Markus Sadeniemi)

Nykytilanne on se, että valvontaa on virka-aikana. Viikonloppuisin on epävirallinen järjestely voimassa. Paineita valvonnan saamiseksi ympärivuorokautiseksi on paitsi verkon toiminnan, myös esim. ilmatieteen laitoksen, tilastokeskuksen, kirjastojen ja virtuaaliyliopiston/AMK:n palveluiden takia.

Tulevaisuuden osalta on hahmoteltu järjestelyä, jossa olisi varsinainen päivystäjä + kaksi apupäivystäjää. Päivystäjänä toimisi CSC:n vakituisia työntekijöitä, päivystys tapahtuisi kotoa, eli sovellettaisiin automaattista valvontaa ja kännykkäviestejä vioista.

"Tavalliset asiakkaat" jättävät viestit puhelinvastaajaan, erikseen sovitaan suorasoittoasiakkaista. Valvotaan vain tärkeitä asioita, lueteltuja laitteita. Vain vakavat viat korjataan välittömästi.

Valvonta olisi arkisin klo 23 asti ja viikonloppuisin 21 asti. Toimintaa pilotoidaan, ajalla Q1/02 tuotantovaiheeseen.

Järjestelyä pidettiin hyvänä liikkeellelähtönä, ja asiaan palataan myöhemmin.

 

Extranet-suunnitelmat: (Juha Oinonen)

CSC:llä on tarvetta organisoida Funet- verkkoon liittyvä tiedotusta. Nykyisin palveluja hajallaan, www.csc.fi, im.funet.fi, tilasto.funet.fi, jne... nämä yhdistetään ja selkeytetään.

Extranet, jossa henkilökohtainen tunnus ja salasana. Tekniikka on jokseenkin jo olemassa (omana työnä laadittu käyttäjähallintajärjestelmä).

Käytiin keskustelua tietojen salaamisen tarpeesta. Todettiin, että löytyy palveluita, joiden näkyvyyttä on mielekästä rajoittaa. On kuitenkin tarkkailtava, ettei salata turhaan yleistä tiedotusta.

Extranet pyritään saamaan kokeilukäyttöön, aikataulu Q1 2002 testaus ja Q2 käytössä.

 

3. Toimintakauden tehtävät

Toimintakauden 2001/2002 tehtäviksi otsikoitiin:

- HelpDesk-toiminta

- Kansainvälisen yhteistyön koordinointi

- Työryhmien työn tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

- Työryhmien työn nykyistä tiiviimpi seuranta (mm.raportointivelvollisuutta lisäämällä)

Käytiin läpi erilaisia työryhmiä ja niihin liittyviä toimenpiteitä:

+ HSTYA - todettiin olevan ok - keväällä jatkoprojekti

+ LDAP - ok - Janne Kanner vastuuhenkilönä - tilannekatsaus mm. Rovaniemen atk-päivillä

+ SEC - pyritään saamaan eri ryhmät (yo & AMK) yhteen, kokoamalla kaikki aiheesta kiinnostuneet ainakin yhteiseen seminaariin vuosittain. Seuraavat tietoturvapäivät järjestää Turku (Mats Kommonen) Sovittiin, että Markus Sadeniemi ottaa häneen yhteyttä. CSC voi kutsua sopivaa ryhmää kokoon CERT:n henkilö CSC:ssä on Leila Pohjolainen.

+ FunetTV - videoneuvottelu (Leif Laaksonen), videosiltojen yhteistoiminta, toimiva ryhmä. Seurataan ryhmän toimintaa, koordinaatiovastuussa J. Orajärvi. Seuraava työvaliokunnan kokous pyritään pitämään videoitse.

+ VoIP - puheenvuoro/ Eino Savola : sopii viestinhallintajärjestelmän osaksi -> voidaan tuottaa lisäarvopalveluja. Jukka Orajärvi ja Ari Kekäläinen kertoivat käytöstään. Yhteyshenkilöitä haetaan -> annetaan tiedoksi muille. Jukka ja Ari laativat ensimmäisen version.

+ IPv6 FUNET on hankkinut "oikeat" IPv6 osoitteet. CSC, Oulun yliopisto, ja Oulun amk ovat mukana kokeiluissa.

+ Tietoturvasuunnitelma (Valtionvarainministeriön työryhmä kehittää valtionhallinnon osalta luonnosta suunnitelmarungosta)

+ Linnea yo - ohjausryhmäkonsortio, Krister Sarlin mukana ohjausryhmässä. AMK:sta tässä vaiheessa mukana Turku ja Vaasa.

+ Voyager

+ FinnElib - ei nyt uutta asiaa ... etäkäytön osaltakäytiin keskustelua koskien lähinnä IP-suojattuja aineistoja.

+ Virtuaaliyliopisto ja Virtuaaliammattikorkeakoulu - ei toimia

+ CSC POP 2002 - laitteiden uusimista - palomuuriprojekteja- raportoidaan kokouksissa.

+ Kansainvälisyys - NordUnet, Terena

+ Sähköpostien ja lokitietojen käsittelyohjeet (Yliopistot ja VVT)

Keskusteltiin ongelmista, jotka liittyvät henkilökohtaiseen postilaatikkoon saapuneista organisaation posteista, silloin kun henkilö on poissa (tai estynyt). Yliopistojen ohjeet lähetetään työvaliokunnalle tiedoksi.

+ VM:n ohjeet yleensä - pitäisi vaikuttaa ohjeisiin ennakolta?

+ Uusia ideoita ja keskinäisen yhteistyön synnyttäminen. Miten -> kentän "tilanteiden" haistaminen ja jalostaminen. Verkostojen oppiminen ja projektien ohjaaminen on vaikeaa. Miten kerrytetään hajautetun työn ja projektitoiminnan osaamista ja siirretään projektista toiseen.

+ Oppimisalustat: mainittiin IT-peda ja PedaForum

+ ADSL-kokeilu (Juha Oinonen valmistelee seuraavaan kokoukseen)

Help-desk-toiminta:

Todettiin tarvittavan korkeakoulujen välistä kokemusten vaihtoa -> johonkin tekniseen päivään ohjelmaksi

 

Työryhmien työn tukeminen:

Sovittiin seurannasta edellä kuvatuin tavoin. Työvaliokunta antaa aina pyydettäessä(kin) lausuntoja työryhmien tueksi.

 

Kansainvälisen yhteistyö koordinointi:

Osallistumista NordUnet, Terena työskentelyyn.

 

Funet-verkon palvelukuvauksen tarkentaminen ja laadunseurannan kehittäminen:

Käytiin läpi J. Oinosen esittelemään Palvelukuvausluonnosta. Palataan laadunhallintaan seuraavassa kokouksessa. Tarkoitus saada palvelukuvaus uuden sopimuksen liitteeksi.

 

4. Työvaliokunnan työskentelytavat

Todettiin, että kokouksia pidetään aiempaan tahtiin. Seuraava työvaliokunnan kokous pyritään pitämään virtuaalisesti.

Pohdittiin, mitä muita tehtäviä (vrt. kohta 3.) halutaan nostaa esille ja miten ryhdytään pureutumaan näihin tehtäviin?

 

5. Funet-klubin listojen nimenmuutos

Pohdittiin, olisiko syytä muuttaa Funklubi-nimet Funet-klubiksi? Samalla voisi siivota postituslistoja.

Päätettiin muuttaa nimi seuraavasti FUN -> FUNET. Leila Pohjolainen ja työvaliokunnan sihteeri hoitavat asiaa.

 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 13.12.2001 kello 9.00 - 11.00 videoneuvotteluteitse.

 

8. Kokouksen päätös

Kokous päättyi 16.03

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Riihimaa

sihteeri (kohdat 1 - 3)

Ari Kekäläinen

vs. sihteeri (kohdat 4- 8)