Heikki Aalto Turun yliopiston atk-keskus
Arto Auvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala (uusi)
Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus (kokoonkutsuja)
Osmo Laaksonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Paavo Moilanen Oulun yliopiston atk-keskus (uusi)
Jukka Orajärvi Oulun teknillinen ammattikorkeakoulu (uusi)
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Jouko Saari Ilmatieteen laitos
Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus
Matti Taanonen Vaasan yliopiston atk-keskus

Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:
 
Markku Suvanen Opetusministeriö
Markus Sadeniemi Funet
Klaus Lindberg Funet