FUNET-klubin kokous

Aika: 15.6.1999 klo 12.15-15.35

Paikka: Helsingin yliopisto, Teollisuuskatu 23, Helsinki

Osallistujat: Liite

 

1. Kokouksen avaus

Lars Backström työvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi.

2. FUNETin talous ja näkymät

Markus Sadeniemi:

Asioita:

Klaus Lindberg:

Asioita:

3. Laskutuskaava

Sadeniemi:
Vuodelle 2000 esitetään samanlaista kaavaa kuin kuluvana vuonna eli entinen perusosuus ja volyymistä tuleva osuus. Perusosuudet pysyvät ennallaan, mutta volyymiosa nousisi noin kaksinkertaiseksi siten, että laskutus nousisi keskimäärin 40%. Lopullisesti vuoden 2000 laskutus sovitaan syksyllä.

Sovittiin, että Markus Sadeniemi kirjoittaa asiasta paperin, joka jaetaan jäsenorganisaatioille. Todettiin, että mikäli alkusyksyyn mennessä tulee esille perusteltuja muutosesityksiä vuoden 2001 laskutuskaavaan asetettaneen syyskuussa työryhmä tekemään ehdotusta uudeksi kaavaksi. Ehdotus on saatava käsittelyyn loppukeväästä vuonna 2000.

FUNETin menoarvio:

vuosi

yhteensä

jäsenet

OPM

1998

25

8.0

17

1999

31

13

18

2000

39

18

21

2001

42

21

21

Markku Suvanen, OPM: opetusministeriön puolesta kuvatunkaltainen rahoitusmalli ehkä onnistuu.

Muutoksena voidaan sanoa, että vuonna 2001 amk-tukea pyritään lisäämään.

4. Kannanottoja

Työvaliokunta ehdotti kolmea kannanottoa. Käsiteltiin kannanottoehdotuksia seuraavasti:

Kannanottoteksti hyväksyttiin sellaisenaan (viite). Keskustelussa tuotiin lähinnä opetusministeriölle esille toivomus alueellisen tasapuolisuuden huomioonottamisesta verkkotoiminnan tukemisessa.

Sovittiin kannanottotekstiin liitettäväksi maininta ilta- ja yöaikaisesta valvonnasta. (viite)

Käydyn keskustelun perusteella sovittiin tekstiä tarkistettavaksi videopalvelujen ja hakemistopalvelujen osalta. (viite)

 

POLITIIKKA:

PERUSTOIMINNAN RESURSSOINTI:

Todettiin, että FUNETilla on toimintoja (kotimaan verkko ja palvelut), jotka ovat kriittisiä ja jotka olisi voitava hoitaa niin, että käytettävyys on mahdollisimman korkealla tasolla.

Lisähenkilöitä on mahdollista hankkia ja joitakin toimintoja on mahdollista ulkoistaa edellä kerrotun tavoitteen aikaansaamiseksi.

TÄRKEÄT SOVELLUKSET

Klubi pitää tärkeänä seuraaviin asioihin panostetaan:

Sovittiin, että seuraavia asioita lykätään, ei aloiteta tai ajetaan alas

5. Työvaliokunnan toimintaraportti

Työvaliokunta on pitänyt kolme kokousta, joista yhden sähköpostin välityksellä.

Käsiteltyjä asioita:

6. Toimintakausi 1999-2000 / työvaliokunta

Asioita:

Työvaliokuntaan valittiin:

Heikki Aalto, Turun yliopisto
Arto Auvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Lars Backström, Helsingin yliopisto
Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Alpo Mäkinen, VTT
Paavo Moilanen, Oulun yliopisto
Jukka Orajärvi, Oulun teknillinen oppilaitos
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattkorkeakoulu
Jouko Saari, Ilmatieteen laitos
Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu
Matti Taanonen, Vaasan yliopisto

Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:

Markku Suvanen, Opetusministeriö
Markus Sadeniemi, CSC/FUNET
Klaus Lindberg, CSC/FUNET

7. Muuta

Sadeniemi:

NORDUNET2:

KUTSU / ILMOITUS:

Helsingissä Finlandia-talolla järjestetään 28.- 30.9.2000 pohjoismainen NORDUNET-kokous.

 


Lars Backström

Vesa Laukkanen

puheenjohtaja

sihteeri