Vesa Laukkanen & Lars Backström KOKOUSMUISTIO

26.6.1998

FUNET:n jäsenorganisaatioiden kokous

Aika: Tiistaina 9.6.1998 klo 9.30 12.30

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: n. 40 jäsenorganisaatioiden ja opetusministeriön edustajaa (liite)

  1. KOKOUKSEN AVAUS

Matti Lähdeoja opetusministeriön tiedepolitiikan yksiköstä avasi kokouksen toteamalla sen liittyvän viimesyksyisen opetusministeriön FUNET-työryhmän esityksien toteuttamiseen. Lähdeoja korosti opetusministerin ja ministeriön virkamiesjohdon suhtautuvan positiivisesti FUNET:n kehittämiseen. Lähdeoja jatkoi katsauksella tieteen ja tutkimuksen lähitulevaisuuden näkymiin. Katsauksen pääkohtia olivat:

  1. LASKUTUSKAAVA

Markus Sadeniemi CSC:stä esitteli FUNETin laskutuksen uutta kaavaa.

Taustaa:

Opetusministeriön asettaman työryhmän raportissa esitetään, että

Tilanne nyt:

Kustannusten kattaminen:

Aiemmin OPM maksoi kustannuksista 50%. Sen osuus on kasvanut ATM:n käyttöönoton myötä n. 75%:iin ja tavoite on pudottaa maksuosuus entiseen 50%:iin. Näin ollen jäsenmaksun korotus tulee olemaan keskimäärin n. 50%/vuosi kunnes tavoite on saavutettu.

Vaihtoehtoja laskutuskaavan täydentämiseksi:

Valinta:

Kohtuullisuusrajoituksia:

Jäsenorganisaatioiden eroja:

Koelaskutus, huomioita:

Jatkossa:

Esitystä seuraavassa keskustelussa tuli esille mm.

 

  1. FUNET-SOPIMUS

Funet on antanut palveluja vuodesta 1984. Sopimuksia jäsenorganisaatioiden ja FUNETin välillä ei tähän asti ole tehty. Markus Sadeniemi on työvaliokunnan avustuksella valmistellut sopimusluonnoksen, joka hyväksyttiin käyttöön.

Kuluvan vuoden aikana pyritään jokaisen organisaation kanssa tekemään sopimus.

  1. FUNET-KLUBIN VUOSIKOKOUS

Lars Backström esitteli työvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa työvaliokunnan menneen kauden toimintaa.

Keskustelussa todettiin, että FUNET-klubia ja sen työvaliokuntaa tarvitaan edelleen keskustelukumppanina FUNET-palvelulle ja CSC:lle.

Ensi kauden tehtävistä mainittiin mm.:

Työvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt kaudeksi 1998/99:

Heikki Aalto Turun yliopiston atk-keskus

Lars Backström Helsingin yliopiston atk-osasto (kokoonkutsuja)

Juhani Kuosmanen Kuopion yliopiston atk-keskus

Osmo Laaksonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (uusi)

Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen sairaala

Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Jukka Orajärvi Oulun teknillinen ammattikorkeakoulu

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (uusi)

Jouko Saari Ilmatieteen laitos

Raimo Salo Oulun yliopiston atk-keskus

Kristel Sarlin Teknillinen korkeakoulu

Matti Taanonen Vaasan yliopiston atk-keskus (uusi)

Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:

Markku Suvanen Opetusministeriö

Markus Sadeniemi Funet

Klaus Lindberg Funet

  1. TIEDOTUS- JA MUUT ASIAT

Matti Ihamuotila kertoi CSC:n johtamisjärjestelyistä. Hän kertoi myös FUNET 155-verkon vihkiäisistä

Klaus Lindberg kertoi seuraavista asioista: FUNET155-verkosta, ulkomaanyhteyksien tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista.