Ryhmätyöraportit

1. Jatkuuko kasvu?
    - Kyllä, n. 2 vuoden päästä suuri kasvu
    - Kasvu Suomi-keskeistä; tavoitteena omaa tuotantoa
    - Kasvu jatkuu määrällisesti saman suuntaisena kuin viime vuosina,
koska
    tekninen kehitys paikallisissa verkkoyhteyksissä etenee kohtuullista
    vauhtia ja puuttuu vielä loppukäyttäjätuotteet
    - opiskelijakäyttö lisääntyy


2. Liikenteen tilastointi

Mitä tilastoja halutaan?
    1) Raaka volyymitieto
        - siirtyneet tavut ajan funktiona
    2) "Oikean" liikenteen erottaminen "roska"liikenteestä (virhetilanteet)
    3) Liikennemäärät sovelluksittain
        - www, ftp, sähköposti, jne
    4) Tieto siitä minne liikenne menee/mistä tulee

Teknisesti mahdollista?
    a) mahdollista 1, 2 osittain, 3
    b) ei mahdollista 4 (osittain kyllä mutta työlästä)

Kuka kerää?
    - FUNET vaiko jäsenorganisaatiot vaiko molemmat tai kolmas taho
    (ulkopuolinen?)

3. Liikenteen hallinta maksujen kautta
    - vain liikennemäärään sidottu maksu vähentäisi kuormaa
    - toistaiseksi teknisesti mahdotonta
    - jäsenorganisaation laskutus liikenteen perusteella siirtäisi ongelman
    organisaation sisälle
    - tietoliikenne tärkeää Suomelle - kustanus vielä kohtuullinen

6. Ulkopuolinen tuki (pelastaja)
    * Pohjoismainen ministerineuvosto
        - ulkomaisten yhtyksien rahoitus
    * Suomi tietoyhteiskunnaksi
        - palveluiden rakentamisen henkilöresurssien varmistaminen
        teknisen infrastruktuurin toteuttamisen rinnalla