Funet-klubiHELSINGIN YLIOPISTO               KOKOUSMUISTIO
Atk-keskus
L. Backström
                        25.6.1997

FUNET-KLUBIN KOKOUS 4.6.1997


FUNET-klubin työvaliokunta kutsui klubin kokoukseen keskiviikkona 4.6. klo
12.15 - 16.30 TKK:n päärakennuksessa sali D, Otaniemessä.

Työvaliokunnan puheenjohtaja Lars Backström avasi kokouksen. Läsnä olivat
33 henkilöä 23:sta organisaatiosta (liite).

Lars Backström kävi läpi toimintavuoden 1996/97 mainiten
LANE-postilistan, tietoturvapolitiikka-ryhmän, etiikkatyön ja klubin
www-sivut sekä funadm-ilmo listan. Työvaliokunta on keskustellut FUNET:n
kanssa sopimustekstistä, kaupallisesta käytöstä, PoP- ja
jäsenpolitiikkamuutoksesta sekä FUNET:n vuoden 1997 toimintasuunnitelmasta.
Työvaliokuntaa on informoitu OPM:n asiantuntijaryhmästä, Elektronisen
kirjaston työryhmästä ja FUNET-työryhmästä. Työvaliokunta on kokoontunut 3
kertaa. Kokousmuistiot on talletettu klubin web-sivulle.

Todettiin, että klubin toimintaa jatketaan vielä ainakin vuoden.
Toimintavuoden 1997/98 teemaksi voisi sopia käytön hallittu kasvu.
Työvaliokunnan evästykseksi käydyssä keskustelussa tuli esille mm. klubin
keskustelulista, johon organisaatiosta voisi liittyä muitakin kuin
hallinnollinen vastuuhenkilö. Painotettiin tiedonvälityksen tärkeyttä ja
kerhon edunvalvontatehtävää. Todettiin myös, että klubi haluaa vaikuttaa
FUNET:n kehittämistyöhön.

Työvaliokuntaan valittiin
    - Heikki Aalto Turun yliopiston atk-keskus (uusi)
    - Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus (kokoonkutsuja)
    - Petri Edelman Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
    - Juhani Kuosmanen Kuopion yliopiston atk-keskus (uusi)
    - Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen keskussairaala
    - Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
    - Jukka Orajärvi Oulun teknillinen ammattikorkeakoulu (uusi)
    - Raimo Salo Oulun yliopiston atk-keskus (uusi)
    - Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus

Sovittiin, että Alpo Mäkinen voi hankkia toisen tutkimuslaitosedustajan
työvaliokuntaan. (Alpo ilmoitti 6.6., että Jouko Saari Ilmatieteen
laitokselta tulee työvaliokunnan jäseneksi.) Työvaliokunnan työhön
osallistuvat FUNET:n edustajina pääsääntöisesti Markus Sadeniemi ja Klaus
Lindberg sekä opetusministeriön edustajana Markku Suvanen.

Markus Sadeniemi esitti katsauksen FUNET-toimintaan (kalvot liitteenä) ja
kommentoi kokouksessa jaettua varkkopalvelujen toimenpideohjelmaa 1997 -
2001. Toimenpideohjelma on luettavissa CSC:n web-sivulta
(http://www.csc.fi/raportit/Verkkopalvelut.html).

Olli Serimaa antoi Mainarin tilannekatsauksen (kalvokopiot liitteenä).
Kaisu Ranta kertoi pilottiosanottajilta saatuja mielipiteitä, joista tuli
esille hakemistojen ongelmakohtia (tietosuoja, kattavuus, avoimuus <->
spammaus) sekä että julkiset hakurobotit ovat nousseet kilpailijaksi.
Nykyiset osallistujat aikovat kuitenkin jatkaa ja Kaisu totesi, että tulisi
kysyä ei vielä mukana olevilta mitä hakemistolta halutaan.

Klaus Lindberg esitteli FUNET:n budjettia ja uutta topologiaa (kalvokopiot
liitteenä).

Alustuksina kokouksen teeman "käytön hallittu kasvu" käsittelylle
Markus Sadeniemi esitteli FUNET:n liikenteen ja kustannusten kasvua (kalvot
liitteenä) ja Pekka Järveläinen WWW-cache-palvelimia (kalvot liitteenä).
Stig-Göran Lindqvist esitteli ryhmätyöjakson kysymykset (liitteenä), jonka
jälkeen jakaannuttiin neljään ryhmään. Aivan liian lyhyeksi mitoitetun
ryhmätyöskentelyn yhteenvedot ovat liitteessä.

Johtaja Juhani Hakkarainen opetusministeriöstä esitteli ministeriön
tietoyhteiskuntahankkeita mainiten, että opetuksen, tutkimuksen ja
kulttuurin tietoyhteiskuntaneuvottelukunta on asetettu (puheenjohtaja
johtaja Matti Lähdeoja). Ministeriö on asettanut FUNET-työryhmän uhkaavan
kustannuskriisin johdosta tarpeellisen pitkäjänteisyyden aikaansaamiseksi.
Yliopistobudjetit eivät jatkossa kasvane. Tietoyhteiskunnan
kehittämisohjelma jatkuu vielä pari vuotta. Valtion yhtiöiden
osakemyynnistä saatavista varoista tulee lähivuosina tutkimustoiminnan
kehittämiseen lisäystä ja osa siitä ohjataan tiedonsiirron ja
tietopalvelujen kehittämiseen. Opetusministeriön asiantuntijaryhmä on
tehnyt verkkopalvelujen toimenpideohjelman, joka jaettiin kokouksessa. Myös
supertietokonepalvelujen toimenpideohjelma on juuri valmistunut. Kolmantena
tärkeänä kehittämisohjelmana Juhani Hakkarainen mainitsi toukokuun
puolessavälissä luovutetun muistion kansallisesta elektronisesta
kirjastosta.

Päivitetty 26.6.1997