FUNET-klubin kokous 4.6. klo 12.15 - 16.00 TKK:n päärakennuksessa sali D,
Otaniemessä.

Ilmoittautumiset Kristel Sarlinille (sähköposti Kristel.Sarlin@hut.fi)

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Toimintavuoden 1996/97 läpikäynti (Lars Backström)

3. Klubin toiminnan jatkaminen
    - toimintavuoden 1997/98 toimintakohteet
    - työvaliokunnan valinta

4. Mainari-hakemistohanke (?)

5. FUNETin budjetointi- ja kustannusten kohdistamisperiaatteet CSC:ssä
(Klaus  Lindberg)

6. Käytön hallittu kasvu
    - Liikenteen ja kustannusten kasvu (Markus Sadeniemi)
    - WWW-cache-palvelimet (Pekka Järveläinen)
    - Kustannusten jako tulevaisuudessa, alustus Stig-Göran Lindqvist)
    - Ryhmissä erilaisten hallitun kasvun aspektien käsittely

7. Opetusministeriön näkemykset (Juhani Hakkarainen)
    - Tietoyhteiskuntahankkeet
    - FUNET
    - FUNET-työryhmä

8. Käytön hallittu kasvu (jatkuu)
    - Ryhmätöiden esittely
    - KeskusteluVesa Laukkanen