Funet-klubiHELSINGIN YLIOPISTO TIEDOTE
Atk-keskus 24.6.1997
L. Backström

FUNET-jäsenorganisaatioille

FUNET-KLUBIN TOIMINTA ALKOI 11.6.1996

Tiistaina 11.6. pidetyn FUNET-jäsenkerhon ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin pienin tarkistuksin valmisteluryhmän laatima jäsenkerhon kuvaus. Jäsenkerhon nimeksi valittiin FUNET-klubi.

Kokoonpano:

Jäsenet:
	Lars Backström Helsingin yliopiston atk-keskus 
    Petri Edelman Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu
    Jouko Matilainen Kuopion yliopiston atk-keskus
    Vesa Laukkanen Kuopion yliopistollinen sairaala
    Stig-Göran Lindqvist Åbo Akademis datacentral
    Olli Mertanen Turun teknillinen ammattikorkeakoulu
    Alpo Mäkinen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
    Kaisu Ranta Oulun yliopiston atk-keskus
    Kristel Sarlin Teknillisen korkeakoulun atk-keskus
Asiantuntijat:
    Markku Suvanen Opetusministeriö
    Markus Sadeniemi CSC/Funet
    Klaus Lindberg CSC/Funet
Todettiin, että työvaliokunta voi täydentää itseään. Työvaliokunta on tarkoitus kutsua koolle elokuun loppupuoliskolla. Kokouksen perusteella esillä lienee järjestäytymisen lisäksi ainakin FUNET-sopimusteksti ja jäsenmaksuproblematiikka.

Opetusministeriön edustaja tarjosi FUNET-klubin edustajalle mahdollisuuden osallistua asiantuntijana tutkimuksen tietotekniikan asiantuntijaryhmän toimintaan. Kokouksessa opetusministeriön, CSC:n ja FUNET-ryhmän edustajat kannattivat jäsenkerhon toiminnan aloittamista ja näin edellytykset menestykselliselle toiminnalle ovat olemassa kunhan itse olemme aktiivisia.

FUNET oli koonnut tietopaketin, joka jaettiin kokouksessa. Siinä on FUNET-esite, FUNET-sopimus (luonnos), ohjeita ja suosituksia (dns, domain, mail) ja FUNET-CERT-rekisteröintilomake.

Funet on myöskin perustanut kolme sähköpostilista, joita varten FUNET on pyytänyt jäsenorganisaatioita ilmoittamaan kontaktihenkilöt. Nämä henkilöt ovat: funsec@funet.fi CERT-toimintaa varten, funtek@funet.fi teknisiä yhdyshenkilöitä varten ja funadm@funet.fi hallinnollisia yhdyshenkilöitä varten.

Kokousmateriaali lähetetään kaikille FUNET-jäsenillle FUNETin lähettäessä tietopakettinsa pintapostissa. Kokousmateriaaliin sisältyvät puhujien (Seppo Kiiskinen, Matti Ihamuotila, Markus Sadeniemi, Klaus Lindberg, Ilkka Siissalo sekä Lars Backström (päivitetyt) kalvot.

Tervetuloa mukaan FUNET-klubin toimintaan!

FUNET-terveisin ja hyvää kesää toivottaen

Lars Backström


LIITE, osallistujaluettelo


Päivitetty 25.2.1997