Funet-yhdistys

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika: Torstaina 01.06.2006 klo 12:00 - 16:00, kahvitauko klo 14.00 - 14.30

Kokouspaikka: HY:n päärakennus, sali AUD XV, Unioninkatu 34, Helsinki

Osanottajat: (erillinen lista)

1. Kokouksen avaus, työvaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Riihimaa

        1.1. Valittiin

        1.2. Hyväksyttiin esityslista

2. Ajankohtaiskatsaukset (CSC)

        2.1.Funet-verkko ja palvelut (Juha Oinonen, CSC), pdf-esitys

        2.2. Funet-kustannusten jakamisen periaatteet. (Janne Kanner, CSC), ppt-esitys

Yleiskeskustelussa kiinnitettiin huomiota mm. uusien asiakasryhmien (asuntolat ja lisäkäyttäjät) maksujen tasoon ja laskutuskäytäntöön sekä avoimen yliopiston käyttäjien osuuteen maksuperusteissa.
Lisäksi keskusteltiin kilpailulainsäädännön vaikutuksesta Funet-palveluun. Valtion laitosten osalta ei ole ongelmia, koska CSC on valtion keskitetty palveluyksikkö. Myöskään AMK:jen ei tarvitse kilpailuttaa Funet-palvelua, koska Funet tarjoaa pelkkää liityntäyhteyttä laajempaa palvelua, jota ei ole muualta saatavissa. Funet muodostaa ainutlaatuiset yhteydet kotimaan tutkimusyhteisöön ja ulkomaisiin tutkimusverkkoihin. Lisäksi se muodostaa tutkimusyhteisön, jonka piirissä tehdään verkon tutkimusta ja kehitystyötä.

Likennevolyymin osuutta maksuperusteissa voidaan vähentää, koska verkkotekniikan nopea kehitys tekee mahdolliseksi kasvattaa kapasiteettia edullisesti. 

Asuntoloiden liittyminen suoraan Funet-asiakkaiksi selkeyttää vastuunjakoa, koska teleoperattori/yhteistötilaaja suhde on selvä ja säännelty.

        2.3. Opetusministeriön puheenvuoro (Markku Suvanen, OPM), ppt-esitys

        2.4 Haka-katsaus, (Mikael Linden, CSC), ppt-esitys

        2.5. Videohankkeet (Jari Miettinen, CSC), ppt-esitys

         2.6. Viestintäviraston ajankohtaiskatsaus (Klaus Nieminen, Ficora), ppt-esitys

3. Kannanotot

    3.1. WLAN-verkkovierailun pelisäännöt

 

4. Sääntömääräiset asiat

    4.1. Toimintakertomus

    4.2 Toimintasuunnitelma

    4.3 Työvaliokunnan valinta

Esa Aarnio, Turun yliopisto
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos
Ari Kekäläinen, Savonia amk
Kimmo Laaksonen, TKK
Tapani Liljavirta, Helsingin yo
Paavo Moilanen, Oulun yo
Jukka Orajärvi, Oulun seudun amk
Antero Pajari, Atk-pääsihteeri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jaakko Riihimaa, pj, Seinäjoen amk
Miska Sulander, Jyväskylän yo
Kuno Öhrman, Hanken
Markku Suvanen, Opetusministeriö
Martti Nikkanen, VTT (varalla Kari Lamminaho, VTT)

Tommi Kangasaho, DIAK (uusi)
Pekka Linna, AMK IT-pääsihteeri (uusi)

    4.4 Muut vuosikokousasiat

5. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puolesta

 

Jaakko Riihimaa                                            Paavo Ahonen

Puheenjohtaja                                                Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

 

Espoo, 22. päivänä  kesäkuuta 2006.

 

Antero Pajari                                                    Paavo Moilanen