FUNET-KLUBIN VUOSIKOKOUS

Aika Tiistai 10.6.2003 klo 12:00 - 15:45

Paikka Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiankatu 22, auditorium Futurum

 

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Lars Backström kokoonkutsujana avasi kokouksen, hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

     

  3. FUNET-katsaus

Juha Oinonen ja Markus Sadeniemi tekivät katsauksen Funet-verkon kannalta tärkeisiin tapahtumiin.

Oinonen piti katsauksen verkon tarkkailuun ja tilastoihin/raportteihin. Pilottihankkeina ovat olleet Ipv6, liikenneluokitus sekä palvelunestohyökkäysten torjunta.

WWW-cache palvelun tarpeellisuutta selvitetään.

Sadeniemi piti katsauksen kustannuksiin. Kustannusten osalta ensi vuoden maksut ovat tiedossa syyskuun loppuun mennessä. 2004 kulujen kasvu on arviolta 10-20%.

Suomalainen opiskelija tuottaa keskimäärin 7,5 GB liikennettä vuodessa.

 

3. Palvelinvarmennepolitiikka (Kanner)

Kanner esitteli palvelinvarmennetarpeita: mm. organisaatioissa SSL-palvelimet (HTTPS, IMAPS, LDAPS), organisaatioiden välillä mm. langattomuus, käyttäjähallinto sekä virtuaalinen tiedonsiirto korkeakoulujen välillä.

Ratkaisumallina voisi olla puitesopimus yhden valmistajan kanssa (esim. VRK, Sonera, EuroTrust), juurivarmenteiden jakelu tapahtuisi keskitetysti (FUNET CA).

Ehdotuksena selvitysprojekti, jossa katsottaisiin puitesopimusmahdollisuudet eri toimittajilta, haku- ja toimituskäytännöt sekä FUNET CA:n edellytykset ja hinta.

 

4. Nordunet 3 ja internet-tutkimus (Riihimaa ja Lindberg)

Riihimaa esitteli Internet-tutkimusta käsittelevän työvaliokunnan kannanoton, joka on laadittu Nordunet 3 –ohjelmasta annetun lausunnon pohjalta.

Esiteltiin erilaisia kv-kehityshankkeita. Todettiin, että Terena on aktivoitunut toiminnassaan.

Lindberg esitteli Nordunet 3 –tilannetta ja kv-liikennevolyymeja. Nordunetissa on valmiudet natiiviin Ipv6-liikenteeseen. GEANT pilotoi runkoverkossa Ipv6:sta.

Internet-tutkimusta käsittelevä kannanotto sekä työvaliokunnan Nordunet 3-lausunto on verkossa klubin sivuilla http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/kokous0306/

 

5. Käyttöehtojen tarkentaminen (Sarlin)

Sarlin esitteli käyttöehtojen tarkentamista koskevan kannanoton ja käyttöehtoja tarkentavan työryhmän tähänastista työtä.

Todettiin, että em. lisäksi Jukka Orajärven dokumentti "Internet-liikenteen rajoittamisen keinoja FUNETin asiakkaan näkökulmasta" löytyy osoitteesta http://www.oamk.fi/~jukkao/oamk-qos.doc

 

6. Varayhteydet (Oinonen)

Oinonen esitteli varayhteyksiin liittyvät periaatteet. Ne on saatu kokeiluista toimintaan, ja ne tullaan tuotteistamaan.

Juha Oinosen varayhteys-esityksen taustamateriaali löytyy Funet-asiakassivuilta https://info.funet.fi/ kohdasta runkoverkko/varayhteyksien tekniikka. Näille sivuille pääsy edellyttää tunnusta ja salasanaa.

 

7. Opetusministeriön puheenvuoro (Suvanen)

Suvanen esitteli tietoyhteiskuntakehitystä OpM:n näkökulmasta. Erityistä ministeriä ei hallituksessa asiaa varten ole, ohjelmajohtajana aloittaa 7.7.03 Katrina Harjuhahto-Madetoja.

Suvanen piti katsauksen tutkimusrahoituksen tilanteeseen Suomessa, sekä OpM:n Funet-rahoituksen tilanteeseen.

OpM on pystynyt toteuttamaan 50%:n osuuden Funetin rahoituksesta, rahoitus tosin tulee pääosin yo-puolen budjetista. Vuoden 2004 osuus pystytään hoitamaan, mutta nähtävissä on, että 2005 tullaan tarvitsemaan lisäystä. Lisärahoitukseen on mahdollisuuksia asetettujen kehysten ulkopuolelta.

Todettiin, että CSC on pitänyt yhtiökokouksensa ja uusi hallitus on valittu.

 

8. SPAM-torjunta ( Kamal ja Savolainen)

Kamal ja Savolainen (TKK) pitivät katsauksen SPAM-postin filtteroöintimahdollisuuksiin ja kertoivat kokemuksia omista käytännöistään.

Ohjeita ja esimerkkejä löytyy osoitteesta http://www.hut.fi/atk.email

TKK:n sähköpostifarmissa kulkee n vuodessa n. 4,7 milj. sähköpostia. Niistä n. 30% eli 1,4 on roskapostia (vähän aikaisemmin mitattu arvio oli 25 %, joten määrä ollut kasvussa).

 

9. Vuosikokousasiat

Kokousmateriaalista dokumentit 1-3 sekä työvaliokunnan Nordunet 3-lausunto on verkossa klubin sivuilla http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/kokous0306/

 

9.1. Työvaliokunnan toimintaraportti (Riihimaa, dokumentti 1)

Esitettiin työvaliokunnan toimintaraportti kuluneelta toimintakaudelta. Toimintaraportti hyväksyttiin.

 

9.2. Kannanotto Internet-tutkimustoiminnasta (Backström, dokumentti 2)

Hyväksyttiin kannanotto. Seuraava työvaliokunta pyrkii saattamaan lausunnon asianomaisten tahojen (Suomen Akatemia, TEKES, OpM) tietoon.

 

9.3. Toimintakauden 2003/2004 tehtävät (Backström, dokumentti 3)

Käytiin läpi toimintakauden tehtävät dokumentin 3 mukaisena. Käydystä keskustelusta todettiin seuraavat evästykset työvaliokunnalle:

 

9.4. Työvaliokunta toimintakaudeksi 2003/2004

Seppo Karvinen ja Osmo Laaksonen eivät ole käytettävissä uudelle toimikaudelle, samoin Matti Taanonen oli valmis luopumaan.

Valittiin työvaliokuntaan Taanosen tilalle Timo Pitkäranta (Vaasan AMK) sekä Niklas Sjöström (Åbo Akademi). Yo-pääsihteeri Tuomo Myllynen valittiin myös työvaliokuntaan.

Ari Kekäläisen jatkosta ei ollut varmuutta. Lars Backströn selvittää asian ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen mennessä. Hän myös toimii kokouksen koollekutsujana.

 

9.5. Klubin nimen muuttaminen

Työvaliokunnan ehdotus "Funet-yhdistys" (iso alkukirjain, muutoin kirjoitetaan pienellä) hyväksyttiin. Ruotsinkielisenä muotona käytetään "Funet-föreningen".

 

9.6. Vuosikokouksen koollekutsumismenettely

Työvaliokunnan ehdotus: "Kokouskutsu lähetetään jatkossa vain sähköpostilla" hyväksyttiin.

9.7. Muut asiat

Todettiin, että CSC muuttaa keväällä 2005 Otaniemessä. Muutto on verkon kannalta iso asia, mm. konesiirtojen takia.

Lopuksi lausuttiin kiitokset työvaliokunnan jäsenille. Todettiin, että työvaliokunnan vuosikokoukselle esittämä asialista oli pitkä, toiminta on piristynyt ja työvaliokunnasta on saatu Funetin toimintaa linjattaessa konkreettista apua.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Riihimaa

Työvaliokunnan sihteeri