Heikki Aalto Turun yliopiston atk-keskus
Arto Auvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Lars Backström Helsingin yliopiston atk-osasto (kokoonkutsuja)
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos (uusi)
Tuomo Kolehmainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (uusi)
Osmo Laaksonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Paavo Moilanen Oulun yliopiston atk-keskus
Jukka Orajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kristel Sarlin Teknillinen korkeakoulu
Matti Taanonen Vaasan yliopiston atk-keskus

VTT nimeää edustajan myöhemmin.

Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:
 
Markku Suvanen Opetusministeriö
Markus Sadeniemi Funet
Leif Laaksonen Funet
Klaus Lindberg Funet