Funet-yhdistysFunet-yhdistyksen toimintatavat

Kerho kokoontuu kerran vuodessa jäsenorganisaatioiden edustajien kokoukseen, jossa käydään läpi verkon, palvelujen j a yhteistyön tilannetta ja kehittämissuunnitelmia ja nimetään työvaliokunta.

Tarvittaessa jäsenorganisaatioiden edustajat voivat kokoontua muulloinkin.

Työvaliokunta valmistelee kokouksia, organisoi tarvittavaa yhteydenpitoa jäsenten välillä ja muodostaa tarvittaessa kerhon mielipiteen ajankohjtaisessa asiassa.

Työvaliokunta koostuu tarpeellisesta määrästä jäsenkuntaa edustavista henkilöistä.

Palveluja koskevaa yhteistyötä varten voidaan muodostaa teknisiä ryhmiä.

Kerhon toiminta on vapaaehtoista yhteistyötä, josta mahdollisesti syntyvistä kustannuksista kukin taho itse vastaa.

Yhteydenpidossa käytetään laajasti verkkoviestintää.


Funetklubi@csc.fi
Päivitetty 13.9.2003