Funet-yhdistys / työvaliokuntaFunet-yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Funet-yhdistyksen tarkoitus on edistää koko Suomen korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä palvelevan Funet-tietoliikenneverkon ylläpitämistä lisäämällä jäsenten yhteistyötä ja tukemalla CSC:n Funet-ryhmää. Kerho tarjoaa luontevat puitteet dialogille jäsenorganisaatioiden ja CSC:n Funet-ryhmän sekä opetusministeriön välille.

Kerhossa voidaan käydä keskustelua erilaisista Funetin linjavalinnoista kuten:

  • palvelujen painopistealueet (siirtoverkko, tietopalvelut, multimedia, turvallisuus)
  • tekniset linjavalinnat
  • taloudelliset asiat, esim. maksurakenne
  • kaikilta aloilta näkökohtia Funet-palveluista


    Funetklubi@csc.fi
    Päivitetty 13.9.2003