FUNET-klubi                                                                                     LAUSUNTO
Työvaliokunta                                                                                    30.4.2001

Opetusministeriölle

FUNET-klubin työvaliokunta on verkossa keskustellut NORDUnetin hallituksen 10.4. antamasta selvityksestä NORDUnetin tavoitteista ja toiminnasta. Työvaliokunta toteaa kannanottonaan ja lausuntonaan seuraavan.

FUNET-klubi on tyytyväinen NORDUnetiin ja sen tähänastiseen toimintaan. Pidämme selvityksessä käytettyä NORDUnetin tehtävien jäsentelyä relevanttina ja hyvin kuvattuna. Pidämme NORDUnetin noudattamaa ostopolitiikkaa hyvänä ja sen järjestämän verkkokapasiteetin määrää ja laatua oikein mitoitettuna sekä hintaa kilpailukykyisenä. Emme näe nyt  tarvetta toiminnan muutoksiin. Koska ympäristö muuttuu sangen nopeasti lienee kuitenkin paikallaan muutamien vuosien välein arvioida tilanne.

NORDUnetin hallituksen ehdotus koordinoinnin lisäämisestä pohjoismaisten akateemisten verkkojen tekniikan kehityksessä tuntuu oikeaan osuneelta. NORDUnetin teknisen henkilöstön lisääminen muutamalla henkilöllä antaisi myös mahdollisuuden pohjoismaille osallistua nykyistä aktiivisemmin eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen tekniseen koordinointiin. Sen sijaan NORDUnetille ei sovellu sovelluskehitys eikä tutkimuksen kaltainen kehitystoiminta vaan ne on hoidettava Nordunet2-tapaisina erillishankkeina.

Pohjoismainen yhteistyö on tärkeä kapasiteetin edullisen hankinnan takia. Yhtä tärkeää on, että eri pohjoismaiden akateemisten verkkoyhteisöjen harvat tekniset asiantuntijat yhteistyön ansiosta muodostavat kansainvälisestikin merkittävän asiantuntijakeskittymän. FUNET-klubin käsitys on, että NORDUnet-yhteistyötä on syytä jatkaa siinäkin tapauksessa, että Tanska päätyisi luopumaan yhteistyöstä ja muiden maiden maksut sen seurauksena nousisivat. NORDUnet ei ole esittänyt Tanskan mahdollisen poisjäämisen kustannusvaikutuksesta arviota. Tanskan liikenteen poisjäännin lisäksi Pohjolan sisäisiin yhteyksiin tulisi muutoksia. Yhteistyötä jatkavien kustannusten nousu olisi ehkä kymmenisen prosenttia. Tanskan irtisanominen astuu voimaan vuoden 2002 joulukuussa. Niin FUNET:n kuin opetusministeriön budjetoinnissa on tähän syytä varautua. Tilannetta helpottaa hiljan saatu tieto, että vuonna 2002 NORDUnetin kokonaiskustannukset USA-liikennemaksujen rajun pudotuksen ansiosta pienenevät monta kymmentä prosenttia.

Lars Backström
Työvaliokunnan puheenjohtaja